Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykároly, 1895

114 — Igazgatók : 1785/86. Lelovits Ignác/.. 1786/87. Lelovits Ignác/.. 1787/88. Lelovits lgnácz. 1788/89. Lengyel Bódog. 1789/90. Lengyel Bódog. 1790/91. Lengyel Bódog. Tanárok: ’Sihulszki József. Pesti Adolf. Hlaváts Ágoston. Demeter János. Schmel- tzer József. Tanárok: Valla Jáczint. Sihulszki József. Danyi Zsigmond. Franyó Rémig. Deme­ter János. Tanárok: Válla Jáczint. Horváth Nándor. Danyi Zsigmond. Demeter János. Pesti Adolf. Tanárok : Valla Jáczint. Surányi Antal. Danyi Zsigmond. Pesti Adolf. Fessel Antal. Tanárok: Ha múlik János. Danyi Zsigmond. Pesti Adolf. Fessel Antal. Orlai János. Tanárok: Hannulik János. Danyi Zsigmond. Fessel Antal. Demeter János. Pesti Adolf. 1791/92. BerencsKeresztély. Tanárok: Hannulik János. Dombi Mihály. Csulik Alajos. Styaszny István. Vincze Alajos. 1792/93. BerencsKeresztély. Tanárok: Csulik Alajos. Kalüzi Szeverin. Hentaller Gáspár. Vincze Alajos. Czig- lányi Ede. 1793/94. Szórni Lajos. Tanárok: Csulik Alajos. Beznák Károly. Feigner Mátyás; ennek halála után Styav- nitzky Kajetán. Balla Lajos. Horváth József. 1794/95. Tomján Sándor. Tanárok: Csulik Alajos. Subányi Gábor. Nagy Imre. Simon László. Martissek Mátyás. 1795/96. Farkas Lajos. Tanárok: Subányi Gábor. Dominkovics József. Simon László, majd Haskó 1st ván. Tőreky Antal, a II. félévben felvál­totta Persa József. Bencsik István. 1796/97. Farkas Lajos. 1797/98. Farkas Lajos. 1798/99. Hannulik János. Tanárok: Dombi Mihály. Gara András. MakovitS Nándor. Kostka Szaniszló. Illyés Ágoston. Tanárok : Kiss Márton. Dubniczky György. Makovits Nándor. Mészáros András. Stel- csik János. Tanárok : Kiss Márton. Dubniczky György- Mészáros András. Stelcsik János. Mako­vits Nándor. 1799/1800. Hannulik János. Tanárok: Sauer Ambrus. Dubniczky György. Nemess Imre, a ki évközben Szigetre helyeztetett át; helyét Wolf Antal fog­lalta el. Gold János. Czeglédy István.

Next

/
Oldalképek
Tartalom