Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykanizsa, 1944-46

XIV. Tihanyi József 1, els., Tóth József 2, elt., Vit Ferenc 1, jó, Weber László 1, els. Kimaradt: Gockler Lajos evang. Összesen 42. IV. a) osztály. Osztályfőnök: Bassovszky Gyula. Beledi István 2, egy elt., Bodrossy Erik 1, jó, Csepleő István 1, els., Csetneki István 1, els., Czigány Sebestyén 1, els., Csorna Kálmán 2, egy elt., Dezső László 1, jó, Elekes Károly 1, jó, Fili­povics László 1, els., Garami Gyula 2, els., Gerencsér Miklós 1, jó, Hegyi Gyula 2, els., Hetesi Endre 1, jó, Horváth József 2, els., Hor­váth Tibor 1, els., Horváth Zoltán 2, elt., Istványi József 2, els., Keskeny István 1, jó, Kollarics József 1, jó, Kosaras Gellért 1, jó, Kovács Emil János ref. 1, jó, Mátay Jenő 1, jó, Odor Ernő 1, els., Papp János 1, els., Poór Dezső 2, els., Pörneczi József 1, els., Rozsos István 2, két elt., Sabján Tibor 2, elt., Soós Péter 1, jó, Szabó Lajos 2, els., Takács János 1, jó, Tarján Pál 1, els., Tóth Szaniszló 2, els., Varga Ferenc 1, els., Vitális Zoltán 2, els., Zala Ervin György 1, jó. Vizsgálatlan maradt: Boha Ferenc, Nagy Béla és Nagy Tibor. Kimaradt: Hajdú László. Meghalt: Vaska Zoltán. Összesen .41. IV. b) osztály. Osztályfőnök: Grujber József. Andronikov Jenő g. kel. 2, két elt., Auer József 2, egy elt., Bogdán György 1, jó, Bondor Antal 2, egy elt., Cseh János 2, egy elt., Dobri Gyula evang. 2, elt., Farkas Antal 1, jó, Grózner István 2, elt., Harkány László 1, jó, Hári Károly 2, két elt., Hegedűs Béla 1, els., Hetyei Tivadar ref. 2, egy elt., Horváth József 1, els., Huszár Sándor ö. d. 1, jó, Jakab Sándor 2, els., Járosi Károly ref. 1, els., Kalló János ref. 1, els., Kiss László 1, els., Kovács János 2, egy elt., Kovács Lajos ö. d. 1, jel., Lakatos Zoltán ö. d. 1, jó, Markotán Benedek 2, elt., Márton Elek ö. d. 1, jó, Molnár Árpád ö. d. 2, jel., Murányi Ernő 1, els., Okváth Nándor 2, jó, Péter Rudolf 2, els., Plótár Imre ö. d. 1, jó, Pózvári Miklós 2, egy elt., Rákóczy Ferenc 1, els., Ruttner Pál 1, els., Strubel Gyula 2, két elt., Szabó Dénes 2, els., Szakmári István 1, els., Takács József 1, els., Tatai Tamás 1, els., Tislér István 1, jó, Tóth István 1, els., Tóth József 2, két elt., Tóth László 1, els., Varga György 2, egy elt., Vigli Gábor 1, els., Zlatniczky István g. kat. 2, els. Összesen 43. V. osztály Osztályfőnök: Fazekas József. Babocsay László i. 1, jel., Baj József 2, els., Beledi Ferenc 2, egy elt., Benkő József i. 1, els., Berki Sándor i. 2, els., Bognár Árpád evang. 2, egy elt., Boha László. 1, jel., Dénes János 2, els., Erdélyi István i. 1, jó, Farkas István 2, els., Göndöcs László 1,

Next

/
Oldalképek
Tartalom