Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykanizsa, 1925

F\ KEGYES TftNITÓRENDfEK VEZETÉSE hlf=\JJ f\LLÓ NfíGYKP\Nizs^i Róm. Km. ReAlgimnAzium ÉRTESÍTŐJE fíZ 1925—1926. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI EBERHHRDT BÉLft IGAZGATÓ. NAGYKANIZSA, 1926. NYOMATOTT A ZRÍNYI NYOMDA R.-T. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN

Next

/
Oldalképek
Tartalom