Kegyes tanítórendi katolikus gimnázium, Nagykanizsa, 1907

127 Dr. Balogh Jenő: Nyomor és bűntettek. Wilde Oszkár: I)e profundis Sutro Alfréd: Az acélkirály. Bérezik Árpád : A pozsonyi diéta Taine Hippolyt: Balzac Alphonse Dandet: Művészházasságok. Wilde Oszkár : Aforizmák és ötletek. Beöthy Zsolt: Költők és hősök. Mikszáth Kálmán: Ne okoskodj Pista. Victorien Sardon: Andrea Alphonse Daudet: Az utolsó leckeóra és egyéb történetek. Radó Antal: Angol költőkből. Beöthy Zsolt: Jókai Mór emlékezete. Tóth Rezső: Olasz faluk és városok. Prónai Antal: Uj szavalókönyv. Aczél Géza úrtól: Dr. Bozóky Endre: Az elektromos sugárzásokról. Buchböck Gusztáv: Az ión-elmélet. Nagy Lajos úrtól: Nagy Lajos: Ujabb költemények. Dr. Dunay János úrtól : Úti emlékeim Olaszországból. Nóvák Mihály úrtól: Zalavármegye az 1848- 49. évi szabadságharcban. Obláth Richárd úrtól: Az alkoho­lizmus élettani és ethikai hatásai. Lőwenstein Endre 8. o. tanulótól: Riedl Frigyes: Arany János 3 kiadás. Barabás Ábel: Petőfi Sirisaka Andor: Magyar közmondások könyve. Ferenczy József: Aestetikai és műtörténeti cikkek. Dr. Lázár Béla: A tegnap, a ma és a holnap. Ifj. gróf Bethlen Miklós: A történelem regénye. Legouvé Ernő: Áz olvasás művészete. Fenyvessy Adolf: Quesnay ós Turgot munkáiból. Pollák Sándor 8. o. tanulótól: Lisznyay Kálmán: Palóc-dalok. Főgimnáziumi Gyakorló iskolától: L'Illustration; Moderne Kunst: Illustrierte Zeitung; l Tj idők: Művészet; Iparművészet; Alkoholizmus; Vasárnapi Újság; A kor. Király Sándor úrtól: Magyar Ungár Vilmos : A klasszikus és reneszánsz építőművészet formái. Osóti Márktól: Turista közlöny. Összesen : 45 mű, 46 kötet, 274 76 K értékben. Vétel: Gáspár Ferenc: A föld körül. 5 kötet. B. Jósika Miklós: Abafi. Beöthy Zsolt: Kálozdy Béla 1-2 k. Fáy András: A Bélteky ház 1—2 k. Jókai Mór: A lőcsei fehérasszony 1 — 2 k Aranyember 1—2—3 k. Lőrinczy György: Gereblyém alól; A magam földjén: Falusi potentátok: Megtépett fészkek; Arany karikák. Szabolcska Mihály: Csendes Dalok; Hangulatok; Szabad órák; Költeménytk. Kiss József: Válogatott költeményei: Mese a varrógépről. Póterfi Jenő: Összegyűjtött munkái 1-3 k. Lyka Károly: A festőművészet ujabb irányai; Kis könyv a művészetről. Gyöngyösi István: Marssal társalkodó Murányi Vénus. A műveltség könyvtára 1—5 k. Lámpérth Géza: Pacsirtaszó; Kurucok csillaga Kozma Andor: Költemények. Szemere György : Magyar virtus; A madarassy király. Gyulai Pál: A vén szinész. Dr. Badics: Petőfi S válogatott költeményei. Gombos Imre: Az esküvés. Móra István: Földszínt. Pósa Lajos: Száll az ének. Beöthy Zsolt: A művészetek története 2 k. Zalár József: Költemények. Makai Emil: Munkái. Berzeviczy Albert: Beszédek és tanulmányok 1 — 2 k. Tábori Róbert: Magyar vitézek Parisban. Camoeus: Luziáda. Pékár Gyula: Délen és északon. Ibsen Henrik. A társadalom támaszai. Dosztojevszkij: A bűn ós bűnhődés Gróf Gvadányi József: Egy falusi nótárius budai utazása Hermann Ottó: A magyar ősfoglalkozások köréből. Vörösmarty Mihály: Cserhalom. Vas Gereben: A pörös atyafiak. Baksay S.: Pusztai találkozás. Patakbanya. Wohl Stefánia: Árany-

Next

/
Oldalképek
Tartalom