Nagykálló és Vidéke, 1913 (15. évfolyam, 1-26. szám)

1913-02-09 / 6. szám

febr. 9. Nacrkim fa Vtáik*-r:Tír‘Ji írviirai paMMSto LJLJLJ,í—II—H—I I—I I—i'LJI—l,l!J 1>J.LJ I—JILÄJ L<J'I I,LJ B í üiBiMaB—B—i könyv- és papirkereskedés i a „NAGYKÁLLÓ és VIDÉKE“ könyvkötészet, kölcsönkönyvtár** A * * KIADÓHIVATALA * * 7.Y NAQYKÁLLÓ. v.v ......V.____V------------------------------------------------------­Ké t nyomdai több segédgéppel és modern betü- anyaggal felszerelt nyomdámban k é s z i f e k: a könyvnyomdái szakmához tartozó összes nyomtat­ványokat a legegyszerűbbtől a legizlésesebb kivitelig, u. m. : falragaszok, hirdetmények, műsorok, körözvé- nyek, étlapok, borcimkék, zsák- és ragcédulák, név­jegyek, eljegyzési és esketési értesítők, bálokra és ün­nepélyekre szóló meghívók, táncrendek, gyászjelentések és minden könyvnyomdái utón előállítható munkát egy --------------------- és több színben. ---------------------­Üg yDédekitek: mindennemű intő-levelek, kérvények és keresetek, meg­hatalmazások, díjjegyzések, kötvények és szerződések, óvások, ügyvédi könyvek, levélpapírok, borítékok stb. Pénzinfézefeknek: alapszabályok, értékpapírok, részvények és szelvények, betéti könyvecskék, üzleti könyvek, mérleg-számlák, zárszámadások, kötvények s minden előforduló nyomdai ----------------------munkák elvégzése.-----------------------­Gy áraknak, kereskedőknek és iparoállalafoknak: Körlevelek, árjegyzékek, számlák, üzleti könyvek, cím, zsák- és ragcédulák, intő-levelek, kereskedelmi papírok és borítékok, cégkártyák, üzleti jelentések, levelező­lapok, zacskó-cégnyomás, szóval mindennemű üzleti -------------------------nyomtatványok!-------------------------­Is koláknak: felvételi, mulasztási, haladási, látogatási naplók stb. KÓKIJD- és PAPIRKERESKEDÉSEM: ' jól felszerelt raktárral rendelkezik modern doboz levélpapírokban, képes levelező-lapokban, elegáns zsebkönyvekben, ------------------ szép ajándékok, u. m.: albumok, regények, imakönyvek és még számos kisebb dolgok. -----------------­fi Rá ’ laaiwaaamwBgaBMiwaBíw m mmmmmmmmsmmmmsmsmp kinsfc egészsége NINCSEN Kinek reumája VAN Kinek jó idege NINCSEN Kinek 44 fillérje VAN Kinek jó szájize NINCSEN Kinek fogfájása VAN Kinek édes álma NINCSEN Hálnak izma romba VAN kínok gyomra rendbe NINCSEN Kinek torka gyulva VAN „R á d i u m“ sósborszeszt használ. Kapható mindenütt 44 filléres, 1 kor. 10 filléres és 2 kor. 20 filléres üvegekben. Csak akkor valódi, ha minden üveg lekötve, blombálva és a címke Erényi Sándor aláírásával van ellátva. m Ál íj Sül & i fi\ m i m m m ü ü m m c Ágy ba viselés! Azonnali ___ megszüntetése! A kor és nemi adatok közlése ellenében fel világosi fást ingyen nyújt: ^?a3Sar Ckterg Nürnberg j J0 (Bap^ )

Next

/
Oldalképek
Tartalom