Nagykálló és Vidéke, 1913 (15. évfolyam, 1-26. szám)

1913-01-26 / 4. szám

1913. január 26 Nagykéltó ú Vidéke m «-rí# « kinsß egészsége NINCSEN Kinek reumája VAN Kinek jé idege NINCSEN Kinek 44 fillérje VAN Kinek jó azájize NINCSEN Kinek fogfájása VAN Kinek édes álma NINCSEN izma romba VAN gyomra rendbe NINCSEN torka gyulva VAN 1 9> Rádium“ sósborszeszt használ. Névjegyek 7* óra alatt készül­nek Sarkady József könyvnyomdájában. Nagykállói és egyébb szép képeslapok nagy választékban megérkeztek és vásárolhatók a nyomdában. Kapható mindenütt 44 filléres, 1 kor. 10 filléres és 2 kor. 20 filléres üvegekben. Csak akkor valódi, ha minden üveg lekötve, blombálva és a címke Erényi Sándor aláírásával van ellátva. n® ftkécz, gledicsia Beszterczei szilva, | kajszin-baraczk, fj ojtott gyümötasfát, vadonctot, ' akácz ás gledicsiáttOdOOO számra képes küldeni. Óra, ékszer és rendelesnél teljes bizalommal forduljon Magyarország leg­nagyobb órás, ékszerész és ezüstnemű üzletéhez, Lötkovits Arthur és Társa ezekhez Debreczenben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom