Nagybánya, 1912 (10. évfolyam, 27-52. szám)

1912-10-03 / 40. szám

6 1912. október 3. NAGYBÁNYA % I Szent-lyány Sándor épüli- ÉS ÉÜÉS. íeleí&n: 49 $z. Eiváiiai vissve^eték“ berendezéseket. Műhely Felsőbányai-utcza :: 30. szám alatt. :: Ezüst éremmel kitüntetve. mmmsmsb Orvosilag“ vizsgázott, kitünően képesitett masszírozó és betegápoló-nő ajánlkozik házakhoz. — Lakásán is masszíroz. A közönség szives támogatását kéri SNEFF MÁRIA masszirozónő, Fortörő utoza 41. aü M A közkívánatnak engedtem, midőn Nagybányán és' szadi műhelyt nyitottam. Műhelyemben a leggyorsab­ban készülnek a legdivatosabb fiú- és leánykaruhák s igy a közönség meg van kiméivé attól, hogy enemü szükségletét a fővárosban szerezze be. Méltányos, szolid árak. Fi­gyelmes kiszolgálás. Gyermekruhák nagyban és kicsinyben való eladása. A nagyközönség szives tá­mogatását kéri Ábrahóm Zoltán Felsőbányai-utoza 9. ír-, cselese-, es rs Vár-utcza 3. Tisztán kezelt, saját termésű SÍkárloi (Kalimán-hegyi) ó- és uj-borok palaczkokban kaphatók. 1 liter Ó-bor 1 korona. 1 liter asztali-bor 72 fillér. Továbbá ajánlok fűszer- és csemege-árukat legjobb minő­ségben. Mérsékelt árak! Figyelmes kiszolgálás! üt Butorvevők! Mielőtt szükségleteiket beszereznék, el ne mulaszszák Vértés és Krämer bútoráruházát megtekinteni. Állandóan raktáron vannak saját készitményü hálószoba-, ebédlő-, szalon- és uriszoba-berendezések a legegyszerűbbtől a legmodernebb kivitelig. Valódi amerikai redőnyös íróasztalok. Angol bőrgarnitúrák. Szilárd munka. Olosó árak. Elő­nyös fizetési feltételek. , A Ganz-féle villamossági r.-t. helybeli üzemvezetősége a fém­fonalas izzólámpákat a mai nap­tól fogva a következő árakon árusitja: 16, 25, 32 és 50 gyertyafényü fémfonalas izzólámpa darabon- kint 1 K 30 f. Ugyanolyan, de hoinályositott üveggel 1 K 40 f. Ugyanolyan, de gömbalaku, vi­lágos üveggel 1 K 50 f. Ugyanolyan, de gömbalaku, ho- mályositott üveggel 1 K 60 f. 100 gyertyafényü, világos 2 K 80 f, hoinályositott üveggel 3 K. Ezen izzólámpák bármilyen helyzet­ben égethetők (tehát ferdén is) és minden darab a vevő előtt áram alatt próbáltatik ki. Teljes tisztelettel és fílsüw msed éMm: Me illlusssiil [.-!. iznf side. a§__________________ ■■ BSSOSSBgS SSBS3BSSB HÍIiijtstflijis 8 míilakatos és takaréktiizhely készítő. Elvállal minden e szakmába B vágó munkát, továbbá készit j U és állandóan raktáron tart jó q II kivitelű takaréktiizhelyeket. || I ImiLajes-utczi is. szí. § A Nagybánya város tulajdonát kápe^ő étterem es kávóhéz általános jó hírnévnek örvend. — ötvenkét elegánsan berendezett szoba áll jutányos árak s a legfigyelmesebb kiszolgálás mellett a közönség rendelke­zésére. — A házi kezelésben tartott kitörő konyhája a legkényesebb igényeket is kielégíti. — Tágas irávőház! — A dúsan fölszerelt nagyszabású modern szállót ajánljuk a t közönség pártfogásába. Legjobb minőségű borok, pompás friss Dreber-sör, számozott söröspobarak. Vidékről érkező vendégek fogatai részére kocsiszín és istálló áll rendelkezésre. Abonaenaek elfogadtatnak. ......Telefon 76. szám. &Z „Mi IBM SUT Úti

Next

/
Oldalképek
Tartalom