Nagybánya, 1908 (6. évfolyam, 1-26. szám)

1908-06-18 / 25. szám

6 1908. junius 18. NAGYBÁNYA Üzletáthelyezés. * katzJakab női és férfi czipész; értesíti a mélyen tisztelt vevőközön­séget, hogy czipészmühelyét f. évi április hó 1-től Kossuth Lajos-utcza 16-ik szám alól JFták-utcza 5. szám alatti házba helyezte át. i A legdivatosabb bőrökből nagy választék. Kész női és férfi elegáns czipők ál­landó dús nagy raktára. Megrendelések a legszebb kivitelben pontosan s mérsékelt árakon teljesítetnek. E jóhirnevü czipész-üzletet ajánljuk a vevőközönség szives figyelmébe. 0 & Huszthy Mátyás fényképészete Nagybányán, Hid-uteza 7. sz. Általánosan elösmert és szak­kiállításon kitüntetett művészi, tiszta u p®lq Családi képek, csoportok, gyermek képek, másolatok, régi képekről nagyítások élet­nagyságig. Fényes és matt papirokon. Próba képek ju­tányos árakon. Nem megfelelő, nem tetsző ké­peket a ozég saját érdekében nem ad ki. Ez oly czipő, mely a lábnak nie és lekme szerinl mérték után ké­szen vehető! Mi az előnye? Hogy a beteg lábakat rendkívül kényelmes vi­seleté folytán teljesen ki- gyógyilja és lehetetlenné teszi a bőrkeményedést és tyúkszem képződését. Egyedüli raktár Nagybánya és >■ vidéke részére Dadó A v-iHnn 02íp6 és divaláru “étében XiaUU 11UU1 Nagybányán. r i • r 1 r felvétetik, egy a fűszer, egy a vas­osztályhoz. Harácsek Vilmos Utódai. Eladó egv jövedelmező ház a felsőbányai- utczában, közel a Rákóczi-térhez. Bővebb felvilágosítást ad a kiadóhivatal. KOCSIS J. GYULA czipész és czipő-felsőrósz készítő NAGYBÁNYÁN. jESá-lr-ixtciza. 33. szám. Uj czipészmüliely! Alulírott tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy a Flák-utcza 3Q-ik szám alatt levő czipöfelsőz'ész készítő műhelyemet czi p ész-m üh e ly ly e 1 bővítettem ki. — Készítek férfi-, női-, gyermek- és ortopéd-czipőket, a leg­kényesebb igényeket is teljesen kielégítően, jutányos árakon. A. czipöfelsőrész készítésre is nagy súlyt fektetek. Mindenféle bőrkülönlegességeket raktáron tartok. — Javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek. — A n. é. közönség szives pártfogását kérve, maradok szolgálatkész tisztelettel Kocsis J. Gyula, czipész és czipöfelsőrész készítő. A legkellemesebb kiránduló hely! Városunk vidéke gazdag festői- szépségű tájakban, de mégis a legkellemesebb kiránduló hely, SSStS Virág István misztmogyorösi sösfürdője, mely a leggazdagabb lúgos — konyhasós — savanvuvizek sorába tartozik figyelemreméltó jódtartalommal, ’a nagybányai m. kir. vegyelemző hivatal vegyi vizsgálata szerint. E páratlanul álló savanyuviz kitűnő hatású tüdő-, gyomor- és bélbajok ellen, mint belsőszer, reuma, osontbajok, köszvény ellen mint fürdő viz. Borral vegyítve kitűnő ital!-A. kies fekvésű f-íxrcLőIxely naéij-uis í24 én n.yilt naeg-1 r Állandó vendégek számára hét szoba áll rendelkezésre. A fürdőtulajdonos Varga-utcza 2. sz. alatti lakásán a fürdőbe és vissza kocsi kapható 3—4 személyre 5 koronáért. E célra 2 kocsi van A nagybánya-mogyorósi V i r á g-forrás fürdőket izületi csúz és rheumák ellen jó sikerrel alkal­mazom. Nagybánya, 1906. évi julius 20. Dr. Herczinger Ferencz. Nagybánya mellett. Virág Ist­ván tulajdonát képező »mo­gyorós« — analysalt — ásvány­forrás vizét, kedvező össze­tételű Klornátrium és Jód tar­talmánál fogva, görvélykóros betegeknél alkalmaztam s az eddig elért eredmény igen jó sikert igér, miért is a további ellenőrző kísérletek most foly­nak. Nagybánya, 1906. jul. 25. Dr. Kádár Antal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom