Nagybánya, 1906 (4. évfolyam, 1-26. szám)

1906-06-14 / 24. szám

1906. junius 14. NAGYBÁNYA 7 <u N N O 3 S. 3 * *<U .5 'l ‘3 S 03 o C 3 >> fefi Egészség az ember legbecsesebb kincse! Természetes égvényes savanyuvizek! A Vay Gábor gróf tulajdonában levő „Mária“ és „Kurucz“­források hazánk legkitűnőbb ég­vényes sós SAVANVÜVIZEI, melyeket gyomorhurutos és légző­szervi bántalmak ellen nagynevű szak- tekintélyek a legmelegebben ajánlanak. E vizek — kiváló gyógyhatásúk mellett — borral vegyítve a legkellemesebben üdítő italt nyújtják és a szervezetre minden tekintetben jótékonyan hatnak. Járványos betegségeknek legkitűnőbb ellenszerei! ä Olcsóság tekintetében Z versenyen kivül állanak! Főelárusitás: SCHÜCK IZIDOR főtéri üzletében 3XT agytoányán. a »s O 3* CT rt>. 7) ST OKt © cT 7) o> CT CT 71 P3 < 3 3 C < N Figyelem! Egészségünk az iYÓYiztöl függ! Egy jő családból való, legalább két gimnáziumot, vagy hasonminőségü --------- © iskolát végzett fiú © z ......... tanulóul fe lvétetik fiarácsek Vilmos Utódai czégnél Nagybányán. Schuster Ferencz fogspeczialista Nagybányán, Vár=utcza 7=ik szám alatt. (Egész nap található.) Tavaszi és nyári idény 1906. évre. Valódi BRÜliMl SZÖVETEK. Egy szelvény ára 3-10 mtr, /K7- -,8- —, 10* — jól_ ho sszú, teljes férfiöl-lK 12.-, 14. - jobb (;§ Ü tönyreelegendő(kabát,ÍK 16-, 18-- finom nadrág és mellény) csak'K 21' — legfinomabb ' gj Egy szelvény fekete szalon öltönyre K 20' -, valamint felöltő szövetek, turista-loden, selyem- kamgarn stb. gyári árban az elösmert szolid posztógyári raktár által. SIEGEL-inHOF, bRüiín. Minták ingyen és bérmentve. Mintaszerinti szállí­tásért felelősséget vállalok. A magánvevőre óriási előnyök hárulnak, hogy szöveteit fenti czégnél közvetlen gyári piaczon rendelheti. FULOLAJ gyorsan és alaposan eltávolít idő­szakos süketséget, fülfolyást, fülzú- gást és nagyothallást még esetekben is. Kapható á 2 írt palaczkja használati utasítással együtt: Tőrök József gyógyszertárában BUDAPEST, Király-utcza 12. szám. Mladeiovszky Lajos EL5Ő TEMETKEZÉSI INTÉZETE NAGYBÁNYÁN, FELSÖBÁNYAI-UTCZA. Mindenféle síremlékek, u. m. márvány- és terméskőből, valamint öntött vas sírkeresztek, tölgyfából készült fejfák, sír-rácsok öntött vagy vert vasból kőalapzattal — szolid árak mellett rendelhetők és kaphatók. Sír­emlékekre való érez, gyöngy és bőr KOSZORÚK állandó és tartós ki­vitelekben szintén megrendelhetők. Síremlékekről tervek, rajzok és ábrákkal szolgálhatok. © Czipö különlegességek — készítése = mérték szerint, saját czipész-műhelyemben. Szolid, csinos munka! RADÓ ANDOR ­..^ ‘p"1 IN TagyDánya, Főtér 14. LEGNAGYOBB CZIPŐRAKTÁR. SAJÁT MŰHELY. Kizárólag csak a legfinomabb anyagból a legjobb munkások által elkészített czipöket szolgálom ki. Szives rendelményét kérve, vagyok kiváló tisztelettel Radó Rndor. Alapittatott 1894-ben. Alapittatott 1894-ben. Sztupár Károly férfi- és női-czipész Nagybányán, bid-utcza 7. szám. Ajánlja mindennemű belföldi divatos bőrökkel dúsan felszerelt jóhirü czipész-üzletét a m. t. közönség szives figyelmébe. Mértékszerinti megrendelések úgy helyben, mint vidékre a legrövidebb idő alatt pontosan és jutányos áron eszközöltetnek. Érzékeny lábakra különös gond fordittatik! Aki a csinos, elegáns és tartós czipöket kedveli, az ne mulassza el egy próba megrendelést tenni. Javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek!

Next

/
Oldalképek
Tartalom