Nagybánya, 1904 (2. évfolyam, 27-52. szám)

1904-12-01 / 48. szám

1904. deczember 1. NAGYBANYA 0&9iSf9&90000&90ß&90 Nagy Jenő fog műterme Vár- utcza (Ditrich-ház.) Ott fi on talál­ható egész nap. jutányos árért Hirdetéseket Egy alig használt uj varrógép 25 forintért eladó. Czlm : a liladloUivataltoaa­vesz föl e lap kiadóhivatala: Erdélyi-ut 22. #00000000 Bor árjegyzék: Fehér 1903.-as literje 30 kr. „ ó 1901.-es „ 40 „ és80kr Vörös 1903.-as » 36 „ „ 1901.-es » 46 „ „ 1903.-as „ carbenet 60 kr. Legjobb minőségben kaphatók s Fasor 3. szám. Nagybani vételnél árkedvezmény. üzlethelyiség változás! Mély tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy évek óta fenálló bőr=, füszer= és vegyes= == kereskedésemet = a Főtérről a Hid-utczába, L. Bay —: József úr házába ===== helyeztem át, mely alkalommal üzletemet tetemesen megnagyobbitottam. Midőn mélyen tisztelt vevőimnek eddigi támogatásukért hálás köszönetét mondok, kérem szives párt­fogásukat továbbra is. Kiváló tisztelettel riANDL nÓR kereskedő. riORVAY GYULA •i •• KÖNYVNYOMDÁI MUINTEZETE TOMONTODEJE FÖ-TÉR, II, SZÁM. NAGYBÁNYÁN. (AZ ÜDYARBAN.) 727 TÖ“ 727 TG" Ajánlom a nagyérdemű közönség szives figyelmébe egész ujonann berendezett, legújabb szerkezetű GYOR.SSAJTÓBLK.AL, modern vágású betű-fajokkal és mindenféle segédgépek­kel u. m.: TÖMÖNTŐ, LYUKASZTÓ (PERFORÁLÓ), PAPIRVÁGÓ, DRÓTFÜZŐ, SZÁMOZÓ, valamint egyéb segédeszközökkel gazdagon felszerelt könyvnyomdámat, hol a legrövidebb idő alatt készítek ízlésesen, hibátlanul és jutányos árszámitás mellett mindennemű könyvnyomdái munkát, u. m.: MÜVEKET HÍRLAPOKAT (gj) FOLYÓ- NÉVJEGYEKBŐL,^ (®j (®J (@) (®J (^] IRATOKAT (gg KÖZSÉGI ÉS BÍRÓSÁGI BÁLI ÉS LAKODALMI MEGHÍVÓKBÓL, NYOMTATVÁNYOKAT (^J ILLUSZTRÁLT TÁNCZRENDEKBŐL, ßgj) (@j [®j [g3 [@] ÁRJEGYZÉKEKET [£c^j KÖRLEVELEKET " időközönként különlegességek érkeznek, (Qj MINDENFÉLE FALRAGASZOKAT [@] melyek a legmodernebb kivitelben (e vi­FÜZETEKET RÖPIRATOKAT, STB. déken egyedül csak nálam kaphatók.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom