Nagybánya és Vidéke, 1915 (41. évfolyam, 1-52. szám)

1915-06-13 / 24. szám

iß 24. szám. NAGYBÁNYA ÉS VIDÉKE 1515. Junius 13. Vízvezetékhez fölszerelést keresek, akár csövet, kagy­lót, aknát, kádat, akár csatorna részeket megveszek, ha íeljesen használható álla- o-o pótban vannak. o-o Cim; a Kiadóhivatalban Eist nasyyngai villamas erőre mmlertll hentes-, kolbászáru-iizlet. Tisztelettel van szerencsénk a n. é, közönséget értesíteni, hogy a mai kor legmagasabb igényeinek megfele- lelőleg, villamos erőre berendezett naponta friss frankfurti és bécsi tor­más virsli, szafaládé, parizer, debre­ceni kolbász, nyári szalámi minden­nemű hideg felvágottak, sertés-hus, elsőrendű zsir, szalona és füstölt hús stb. kaphatók. Hetenként kétszer friss aprólék! Úgy helybeli, mint vidéki megrendelé­sek a legpontosabban eszközöltetnek. A n. é. közönség további szives pártfogását kérve, vagyunk szolgálat- kész tisztelettel Simon és Válent. Kiváló minőségű, tisztán kezelt saját termésű kapható Veresvizi-ut 14. szám alatt, Égly Mihály házában, az udvari pinozében Egy liter óbor 1 ÜL Egryl. uj bor 30 fillér. r :: Étvágy és gyomorjavitó :: am a misztmogyorósi mm gyógyforrásviz Óvszer fertőző betegségek ellen!! H egyi nagy széna eladó FRIED ADOLF első nagybányai vegyi ruhatisztító, ■■ gőzmozó- és festő-intézete ■■ elvállal olcsó árak és pontos ki­szolgálás mellett ::: minden e szakba vágó munkát. Vidéki megrendelések lehető leg­gyorsabban teljesítetnek. Számtalan elismerő le­vél birtokában :: to­vábbi szives meg- ■ rendelést kér ■ ▼▼▼▼▼¥ w Tisztelettel FRIED ADOLF Nagybánya, Ligeti-u. 2. (Silay-ház). nagyobb mennyiségben Butyászán! Megtekinthető: Kacsuk Juon erdőőrnéL Ajánlatok intézendők: dr.Sclimam Gollirisiihoz Budapest, I., Kelenhegyi-ut 43. sz. »a Eladó ház! Néhai Kapusinszky Jánosné hagya­tékát képező Kispénzverő-utcza 8-ik számú 4 szoba és mel­lékhelyiségekből álló jó karban levő ház te­lekkel együtt ::: jutányos áron ©iádé, esetleg 1915. évi aug. hó 1-től ■■■■ bérbe kiadó.------— Értesítés szerezhető: —— fe lsiiif i-ia % sz. alatt. mssa ■ 'D0L1NGER J. (SUSZTER FERENCZ UTÓDA) E A SZTO JKAI Kizárólagos egyedáruaitás Nagybánja, Felsőbánya és vidéke részére: Glavitzky Károly NAGYBÁNYA, Rákóczi-tér. = ásványvíz z gyomorra ■ zsigerekre ■ légzőszervekre kitünően hat :: Borral vegyítve pompás ■ ■■■■■■■ üdítő ital ■■■■!■■■■ Erdély gyöngye!!.

Next

/
Oldalképek
Tartalom