Református főgimnázium, Nagykőrös, 1865

B NAGY KŐRÖSI IIELV. HITVALLÁSÚ FŐ ÉS ELEMI ISKOLÁKRÓL AZ 186 5/e ISKOLAI ÉVBEK. SZERKESZTETTEK DEÁK JÓZSEF LYCEUMI, ÉS NAGY LÁSZLÓ TANITÓKÉPEZDEI IGAZGATÓTANÁKOK. \ ■■■■•■ ' -^s^vnaaaAAAAAAivv^*-' ■ — KECSKEMÉT, 1866. NYOMATOTT SZILÁDY KÁROLYNÁL.

Next

/
Oldalképek
Tartalom