Református főgimnázium, Nagykőrös, 1860, 1861, 1862

ELŐSZŐ. A nagykőrösi főiskolának utolsó programmja az 1859/60-dik iskolai évre jelent meg. Annak további kiadását a nagy tiszt. Egybáztanács a következő években felfüggesztő. Folyó év elején azonban programm kiadását mind maga a főtiszt, egyházkerület elrendelő, mind annak szükségét maga a helybeli egyháztanács belátta. Ennek folytán áldozatot nem kimélő nemeslelkűséggel, csakhogy az érintkezés az intézet és ennek pártfogói közt teljes lehessen, elrendelő, hogy tudósitás évenként adassék ki, még pedig összefoglaltan a lyceum, gymnasium, tanitóképezde s ezzel kapcsolatos népiskolákról, szer­kesztve az illető intézetek igazgatói által — és hogy e folyó évi programm, mintegy összekötő lánczszem, az elmúlt két iskolai év történetét ölelje fel; mely utóbbiak elkészitésével az illető évek igazgatói bizattak meg. / a Es e jelen programm eme határozat folytán lát világot. Nagykőrös, 1863. jun. 20-kán. A szerkesztők. í*

Next

/
Oldalképek
Tartalom