MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.51.c) 1980

1980. január 8. • 624. őe. - Oldalszámok - 1980. 624. 1.

Sissou Gygfggg / tg?. Meál hteM Bizalmas ! gpítorwf., Készült : 2 pla-ban fl «*«*,* Tlilb Jegyzőkönyv ^J* G&tot az 198o. január 8-án tartott párt-végrehajtóbizottsági ülésről Az ülés helye : MSZMP Nógrád megyei Bizottság VB. terme Jelen vannak : Andó Gyula, Bakos Albert, Devcsics Miklós, Dr. Dianov­szki Gyula, Dr. Gordos János, Hoffer István, Juscsák György, Lőrincz Gózáné, Menüs Ferencnó, Skoda Ferenc ós Szoó Béla elv­társak Igazoltan távol : Géczi János és Ozsvárt József VB. tagok Meghívottak : • •».-•! • i. ; in ím ii . .„i­~ Állandó : Füssy József, Kovács László, Takács Vilmos, Rozgonyi István, Szeretni Sándor elvtársak - Az I. napirendi ponthoz : Godó Györgyné, Huszák Artúr, Kovács József, Csongrády Béla elvtársak, az MB osztályvezetői - A II. napirendi ponthoz: Godó Györgyné elvtársnő, az MB PTO vez. A végreha.jtóbizottsáqi ülés határozatképes ! Napirend : 1. A megyei pártértekezlet beszámoló-tervezete Előadó: Dr. Gordos János elvtárs a megyei pártbizottság titkára 2. A megyei pártértekezlet megrendezésének programja és forgatókönyve. A pártértekezletek előkészítésének gazdasági feladatai Előadó: Godó Györgyné és Maruzs József elvtársak az MB PTO és PGO vezetői 3. Különfélék a/ Javaslat az MSZMP Politikai Főiskola.198o/81. tanévé­nek hallgatóira b/ Tájékoztatók, bejelentések

Next

/
Oldalképek
Tartalom