MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.51.c) 1969

1969. február 18. • 335. őe. - Oldalszámok - 1969. 335. 3.

- 2 4./ Szelcsik Pál elvtárs PTO. vezetői funkcióba állítá­sára javaslat a szécsényi járási pártbizottsághoz. 5./ Tóth István elvtárs, az Ml, PTO. munkatársának funk­cióhói való felmentése, áthelyezés miatt, 6./ Maruzs Elemér elvtárs "beállítása az MB. PTO-ra munka­társnak, 7./ Gresina István, Kovács László és Szabó Béla elvtársak Politikai Főiskolára történő felvételükre javaslat. 8./ Ujj Antalné megyei pártbizottság! tag visszahívására javaslat; 9,/ Dr.Péter György ügyéről az MSzMP KB tájékoztatója. lo./ A Besztercebányai Kerületi Pártbizottsághoz küldendő delegáció összetételére javaslaté 11,/ Kállai Gyula elvtárs Nógrád megyei látogatásáról in­formáció, 12,/ Katonapolitikai kérdésekről megyei értekezlet tartása. 13,/ Kányáson végrehajtott szabotázs akciókról folytatott rendőrségi vizsgálat eredményéről tájékoztató, 14./ A Tanácsköztársasági Emlékérem odaítélésére javaslat. 15./ A Tanácsköztársaság 5o. évfordulója alkalmából kormány­kitüntetésekre javaslat. 16./ A bányászat visszafejlesztésével kapcsolatos problé­mák megtárgyalására meghallgatás kérése Fock elvtárs­tól. 17./ Hosszú Mihály elvtárs tájékoztatója időszerű bel- és külpolitikai kérdésekről, TÍ l^ÁAY CLVEK A MEGYE E^ŐG^ZDÁLKODJBÁNAK 'U gAHASZNOSITÁSÁNAK TOVÁBBFEJLESZTÉSÉRE. Előterjesztő: Makóy Oszkár elvtárs, a Cserháti Erdőgazdaság igazgatója.

Next

/
Oldalképek
Tartalom