MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.51.c) 1969

1969. február 18. • 335. őe. - Oldalszámok - 1969. 335. 1.

IIG1-2ÖIÖ1IT KÉSZÜKÉ: az MSzMl Hógrád megyei Bizottsága székházának VB. termében ... ,,, ..,..,,;., 1969*. február 18-án megtartott VB. ülésről. I I F I E 1 I I) : !„/ Irányelvek a megye erdőgazdálkodásának és fahasznosításának továbbfejlesztésére* Előterjesztés Makóy Oszkár elvtárs « k. helyzetéről* 11*/ tájékoztató a "Hógrád" terjesztésének, hí lleterjesz töi Havas Péter elvtárs. 1*/ Cserni István fellebbezése pártbüntetése ellen, 2*/ Francia József pártbüntetésének eltörlése. 3./ Boros Sándor elvtárs funkcióba állítására javaslat V 4*/ Szelcsik Pál elvtárs FPO. vezetői funkcióba állítása* 5*/ líóth István, az MB# PTO munkatársának funkcióból való felmentése, áthelyezés miatt* 6*/ Maruzs llemér elvtárs beállítása az MB.* PIO-ra munkatársnak* ?»/ Gresina István, Kovács László és Szabó Bála elvtársak Po­. litikai,Főiskolára" történő felvételükre javaslat* 8*/ Ujj Ántalné megyei PB tag visszahívására javaslat, 9,/ Br,Péter György ügyéről az MSzMP KB* tájékoztatója, lo»/ A Besztercebányai Kerületi PB-hoz küldendő delegációra jav;, 11*/ Kállai Gyula elvtárs Nógrád megyei látogatásáról információ. 12,/ Katonapolitikai kérdésekről megyei értekezlet tartása,, I3./.Kányáson végrehajtott szabotázs akciókról tájékoztató, 14*/ A tanácsköztársasági Emlékérem odaítélésére javaslat* 15*/ A ^Tanácsköztársaság 5o«.. évfordulója alkalmából kormány .'kitüntetésekre javaslat* 16*/ A bányászat visszafejlesztésével kapcsolatos problémák - megtárgyalására meghallgatás kérése fock elvtárstól* 17*/ Hosszú Mihály elvtárs tájékoztatója időszerű bel- és • külpolitikai kérdésekről* i^eW^ i^Jeít,

Next

/
Oldalképek
Tartalom