MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.51.c) 1969

1969. október 14. • 353. őe. - Oldalszámok - 1969. 353. 34.

- 33 ­Devcsics Miklós elvtárs felmentése Rétság járási pártbi­zottság első titkári funkciójából, megbí­zatása Salgótarján városi pártbizottság el­ső titkáraként. Czene József elvtárs felmentése Salgótarján járási tanács elnökhelyettesi funkciójából ás megbizatása Rétság járási pártbizottság első titkárának. Szálai elvtárssal a változást megbeszéltük. Nagyon szeret­te ezt a szépen fejlődd várost, mégis arra gondoltunk, mi­vel egyre nagyobb feladatok állnak a KISZÖv" előtt is, sok KTSz van a megyében, ezek fejlődőképesek, fontos lenne a mi vezetésünknek jobban befolyásolni, és er'ősiteni a kapcsola­tot az OKTSZ-szal, Létszámfejlesztési kérdésekben is előbbre tudnánk menni és megfelelően össze tudnánk fogni ezt a terü­letet. Mi ugy fogjuk fel, mint a Politikai Bizottság káder­határozatában van, hogy egészséges kádercserét hajtunk végre. Szálai elvtárs mintegy lo éve dolgozik már a pártapparátusban, most egy más szervhez, a KTSz-ekhez fog kerülni. Decemberig az összes változásokat le kell bonyolitani. A vég­rehajtó bizottság ülése után Salgótarján városi és Rétság járási párt-VB-ket tájékoztatni kell, hogy november első fe­lében a megyei pártbizottsági ülés elé.tudjuk vinni az ügyet. Salgótarján városnál, Rétság járásnál és a KISZÖV-nél,is no­vember 2o-3° között, meg kell történni a választásnak. Ezt az időt arra kell felhasználni, hogy az elvtársak átad­ják egymásnak a dolgokat. Géczi János elvtárs: Javaslom, hogy Szálai elvtárs anyagába vegyük be, hogy ér­demei elismerése mellett ás a javaslattal egyetért, vele személyesen is meg lett beszélve.

Next

/
Oldalképek
Tartalom