MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.51.c) 1966

1966. január 14. • 251. őe. - Oldalszámok - 1966. 251. 1.

• J : e;g'j 20 k o n y 'v. díszeit : az- i -J'JÍ. i , ^.c ííjjj sí IÍJV^CÜJ 8.S3 Í i£ - S-s - t.0i*K* ÜGXI . ' ' . .1966,- ianuár hő lA-én megtartott V3 ülésen. ••• • AT^-ma Tá.«.h>tó a» n ^ íJáTáfiíá' T>A#fenrn -5 V T/W-eo-f ÜAnlfrí fáft-n<s' • / •• Indő óju'd s Dif i .. s '-i . ala« • ; .•'• Ás ülésen igazoltan nem vett részt: -Ma tűz József • K.Á P, I RE . H D ': . I, áz' állami 'építőipari'pártszervezetek tevékenysége 1965-tien, ­1966* évi,feladatok, ; , .' ' . '. : • Elot or 1 esz 16;'' Jakubovit s .Gyula elvtárs... •'• ,dv II, Tájékoztató a megyei 'pártiskola oktató-nevelő munkájáról* :, •Sloterjeszto:•Godö László elvtárs,. • ' * III. S r ,-g _y_ e be k. :- , . Í>/'A t? Hőgrád l v3zerkesztoség határidő mődositásl kérelme. í- » / í'í i'iOíi V tí U.O xiiíJ. •• i'iJ-íii ti .ú is tíi .1. Líi-U t j ti v cí ;D ici ij.Q, <x iMO gi CÍ.CL * ci i\io** geszito parancsnok' személvére * ': '*.';'"., ' ..-. ' ..''.--d j>«/. nípvan ; aynia V.D oag Köreimé De 1$KO1 aga pávai KS.p-cs0ia.i10sa.il-* :;• 4./ Esti egyetemen filozófiai előadások tartására megbízás. :-

Next

/
Oldalképek
Tartalom