MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.51.c) 1964

1964. október 9. • 214. őe. - Oldalszámok - 1964. 214. 18.

- 17 ­ami iparpolitikai szempontból fontos jelentőséggel bir. Felvetették az elvtársak, hogy máshol helyezzék el az em­léktáblát, ne a Szénbányászati Trösztnél. Én a Trösztre esküszöm, nem tartanám helyesnek, hogy az első beindított bányánál helyezzük el az emléktáblát, mert már azóta több bezárt. Ha a bányatröszt épületére helyez­zük a táblát a széncsaták hősének állítjuk és ehhez a legmeg­felelőbb hely a Szénbányászati Tröszt. Varsány községnél van, hogy itt indult meg elsőnek gyakor­latban a földosztás. Pontosítsuk, mert itt fejeződött be elsőnek. Rárós pusztai vasutmegállónál van, hogy magyar partizánok felrobbantottak egy hadi szerelvényt, kutatni kell a részt­vevő partizánok nevei után és ha szükséges meg kell keresni a Hadtörténeti Intézetet is. Kérem, hogy ezzel fogadjuk el ezt a beterjesztést. A VB. elfogadta. Bejelentés. Matuz elvtárs; A Párt Központi Bizottság PTO-jának kérése alapján lehetőségünk van arra, hogy az SzKP aspiranturára és pártfőiskolára küldjünk pártmunkásokat. Előzetes tárgyalás alapján a pártfőiskolára van javaslat, az aspiranturára még nincs. Számításba vettük az elvtársakat és két elvtársat javasolunk, és kérjük a VB döntését. 1. Kaszás András Járási Tanács VB elnöke Salgótarján, rendes, értelmes, okos ember, most végzi a jogot, ha vissza­jön az iskoláról hasznos tagja lenne a megyei vezetésnek. 2, Dicse István a balassagyarmati járási pártbizottság tit­kára. Az elvtársak ismerik, kérem a javaslataikat. Kaszás elvtársnál annyiban van hiba, hogy 4-3 éves. Ha az elvtársak Kaszás elvtárs mellett döntenek megkérjük külön a KB-t, hogy tekintsenek el ez esetben a korhatártól. A VB Kaszás András elvtársat javasolja a pártfőiskolára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom