MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.51.c) 1963

1963. január 4. • 166. őe. - Oldalszámok - 1963. 166. 1.

b<? idill ''fi I /ryWa '9 Jegyzőkön y-«v­•--: ~'~-'~.~ ~"i_:: L-_; szültÍ 1963. január 4-én megtartott megyei párt vb. ülésen. Jelen vannak^. Jakab Sándor, Alics János ? Matuz József, And.ó öyuia 5 Havas Péter, Jeűlicska Gyula, Szabó István, lankó János, Lipták Gyula, Pothornik József, Szoó Bélán e", Bal« ( ... dor István. Me£hIvottaki Az Of^reszerol , Boros Sándor, Haza: -R~1 Sán­Vn i ri a a ünare ;ÜÍJVI OJL. üorovszki Ambrus, JSehézIpari Minisztérium részéről: Kerényi ödön, liópitésttgyi Minisztérium részéről Petyke elv­társ 5 Erőmű Tervező Iroda részérő LAKOSÉRT részéről Kársai Tihoriié, szérol Berezel? Pere sor Tű -H» a í". u v. '-•'•- f Megyei Tanács re­, öt. -Acélgyár részéről Antal yula. Városi 'Tanács részéről Sándor Elemér elvtárs Sta— an Rin. Telep vezetőié Kukol Mátravidéki Hőerőmt Emil elvtárs, OÉGH részéről Haász elvtárs. 1 Választási agitáció irányelvei, a választási gyűlések terve. Előterjesztő; MB 4 Agi T - i J T=n o.Oszt 2, Terv az MSzMP VIII. Kongresszus anyagának sara. Előterjesztő; M* *»•*+­H f &KX u • rruü . u 3. Előterjesztés városunk hőszolgáltatásának helyzeté­ről. Előterjesztő; H a nkó János BEE VB elnöke. Egy ebek. 4, SAzjmJj^i^Jig^; /Dénes József, Cseh Adolf/ j • Javaslat a Szakszervezetek lógrád megyei Tanács tag­6. 8. 9. lo. fliSfil "íH :á X « IX CÍM Barna József, ludvig 3. napirend VB határozata.. A 2. napirend VB határozata.

Next

/
Oldalképek
Tartalom