MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.51.c) 1960

1960. március 28. • 93. őe. - Oldalszámok - 1960. 93. 5.

• 4 ­népfrontbizottság titkáránál ^váltásához, és helyette elfogadta Szmolnik István elvtársat. Rétsági Járási Pártbizottság kéri a keszegi tsz-fe< alapszervezet megalakítását. VB. elfogadta. étsági Járási Pártbizottság kérése a Száto^k községben az egységes községi pártszervezet megalí kitására. VB. elfogadta. % Starjáni Városi Bizottság pártszervezet léterhozá­sát kéri a Kógrádmegyei Lakóépület-tervező Vállalj irodáján. VB. elfogadta. Az alábbi elvtársak lecsoportositását a VB. elfogadta. Stirc Gábor Endrevalva könyvelő Kajla József Mátramindszent tsz agronómus Tóth Pál Mátranovák tsz agronómus Pap Venczel Endrefalva agronómus. Lakatos elvtárs; Gritz Arnold elvtárs lakásügye és felesége Gritz Arnoldné sikkasztása ügyészségi vizsgálat alapján. VB. olyan döntést hozott, hogy a következő VB. ülésre Írásos előterjesztést kell hozni az ügy­ről és a VB. előtt Jakab elvtárs beszéljen Gritz elvtárssal és feleságévei. /Jakab Sándor/ a. I. titkár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom