MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.51.c) 1960

1960. január 4. • 87. őe. - Oldalszámok - 1960. 87. 1.

A c. ! ül :- \M1 1 : o GYZOKONI Készült; 196o január á-en az MSZMP Kőgrádíoagyei Vegrekaj tó Bizottság ? Jskao SaDaor Jelen ys n na k:, Andő István, Cser Gyula, Gotyár Gyula Kovács József, László István, Lipták Gyula, Lakatos József, Matuz József, Nagy György, Sándor Elemér, Szoó Béla, Tanyai ferenc, Vonsik Gyula VB tagok. Meghívottak az első napirendhez; Andó Gyula, Goöó György, Kanyo Béla ós Vájó István járási pórtbizottságok titkárai. Napirendi pont; 1./ Jelentós a tsz-ek számszerű, fejlesztésének eddi* gi tapasztalatairól. Előterjesztő; MB. Mezőgazdasági Osztály. 2./ Terv az MSZMí VII. Kongresszusa anyagénak a pár propagandában történő feldolgozásáról. Előtér2esz.tő; Vonsik Gyula Ágit .3?r op.Oszt .vez. / Egyeoe] ÍV

Next

/
Oldalképek
Tartalom