MSZMP Nógrád Megyei Végrehajtó Bizottságának ülései (XXXV.51.c) 1958

1958. július 7. • 48. őe. - Oldalszámok - 1958. 48. 8.

8 Turcsáuyi István elvtársat javasoljuk a Hatvani Tömeg­cikk Müvek igazgatójának. Egyben bejelenti, hogy a Minisztérium, amig nincs igaz­gató Csirka Károly miniszteri biztost küldte le. VE. elfogadta. Imre Ferenc elvtársat javasolja a minisztérium az Acélgyár igazgatójának. VB1 nem fogadta el. A Tröszt átirata nyomán értesült a VB. arról, hogy Kovács József VB. tag kisebb szabálytalanságokat kö­vetett el. A tröszt kérése, hogy figyelmeztessük Kovács elvtársat és jobb munkára kérjük. A VB. figyelmezteti Kovács József elvtársat elkövetett szabálytalanságok miatt. Horváth Pál elvtársat javasolja a Ppsztói J^'rr'si PB. politikai munkatárs áriak. VB. elfogadta. K.m.f. /Jakab Sándor/ m.első titkár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom