MDP Nógrád Megyei Bizottságának (1954-től Végrehajtó Bizottságának) ülései (XXXV.31.a) 1953

1953-05-24 31_a/36. őe. - 36/176

RA. %/ napirend. Egyebek: Nagy elvtárst Fegyelmi ügyek; Mikula József pártba való visszavétele, szigorú megrovás­ba való részesítése, MB. elfogadta. Bertók Sándor Pártból való kizárásának megerősítése. MB. elfogadta. Rétsági JB. fegyelmi ügyet Kovács Gyula pártból való kizárása » MB. elfogadta. Poruvszki József pártból való kizárása MB. elfogadta. ifj. Kovács Mihály pártból való kizárása MB. elfogadta. t Szaniszló József pártból való kizárása V MB. elfogadta. elvtárs: Kovács István elvtárs a Pásztói JB. ágit. prop. munka­• társát javasoljuk 5 hónapos pártiskolára MB. elfogadta. Révai Erzsébetet a Megyei Pártbizottság Párt és Tömeg­szervezetek osztálya javasolja MB. nyilvántartónak. MB. elfogadta. Csirke Máriát javasoljuk a Salgótarjáni Városi Pártbi­zottság nyilvántartójának. MB. elfogadta. Hidasi Lászlónét javasoljuk a Megyebizottság adminisz­trátor aktivájának. , MB. elfogadta. A B.gyarmati Járási Pártbizottság engedélyt kér a B.gyar­mati rendőrőrs pártszervezetének megalakítására. MB. elfogadta. I Több tárgy nem lévén Nagy elvtárs az MB. ülést bezárta. k.m.f• • '-váa.vJ­/Nagyjilmá m. titkár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom