MDP Nógrád Megyei Bizottságának (1954-től Végrehajtó Bizottságának) ülései (XXXV.31.a) 1953

1953-01-05 31_a/35. őe. - 35/19

- 18 ­MB. elfogadta. Santa Erzsébet uj tagságikönyv kiadása, megrovásba való részesitése MB. elfogadta. Márton Ferenc uj tagságikönyv kiadása, szigorú meg­rovásba való részesitése MB. elfogadta. / Starján JB. fegyelmi ügyei; Kovács Sándor pártból való kizárása MB. elfogadta. S usán Vinczéné pártból való kizárása MB. elfogadta. » Fejes József pártból való kizárása ÍLB. elfogadta. Báli László pártból való kizárása MB. e lfogadta. Bucsok Brigitta pártból való kizárása i.iB.iJelf ogadta. ^. Balgóczi Józsefná pártból való kizárása MB. elfogadta. pásztói JB. fegyelmi ügyei: Pusztai László uj tagságikönyvének kiadása, dorgáláf ba való részesitése MB. elfogadta . Szeles Istvánná pártból való kizárása MB. elfogadta. Eispál István, akinek a Pásztói Járási Bizottság a | megrovásba való részesitését javasolja, mert kulá- I kot javasolt a pártba, felelületesen végzi a munkálj ját, MB. elfogadta. / Szécsé nyi JB. fegyelmi ügyei: • Bódi Lajos tagságikönyvének visszaadása, MB. elfogadta. Galó János uj tagsági könyvének kiadása, megrovásba való részesitése. MB. elfogadta* 1953, évi költségvetést a pártszervek és pártszer­vezetek részére október 15.-re összeállítottuk,osz­tályvezetői értekezleten megtárgyaltuk és átdolgoz­va felvittük a Pártközpontba* Somogyi elvtárs lehozta a költségvetése azzal,hogy Rákosi elvtárs kérése az, hogy 10 /*-al csokKenteni kell a költségvetést* Mi átdolgoztuk a költségvetést és ugy láttuk,hogy szükség van 6,387.545 Frt.-ra, A központ által le Vizi elvtárs

Next

/
Oldalképek
Tartalom