MDP Nógrád Megyei Bizottságának (1954-től Végrehajtó Bizottságának) ülései (XXXV.31.a) 1950

1950-01-10 31_a/16. őe.

1950. január 10. Salgótarján (30 p. + 7 p. melléklet) - /a melléklet utolsó két lapján mindkét oldalra gépeltek/ Napirend elő‍tt: A Minisztertanács határozatának és kommentárjának ismertetése (Andó Gyula, Toldi János) (1 p.) Elő‍ző‍ ülések határozatainak és végrehajtásának ismertetése (Toldi János) (1-2 p.) 1. A salgótarjáni községesítések és a KEB határozatának megtárgyalása, a leszű‍rt tapasztalatok és tanulságok megvitatása. Javaslatok (Bottyán István) (2-14 p.) 2. A megyei MNDSZ munkájának kiértékelése (Pála Károlyné) (14-22 p.) 3. Egyebek – A gépállomások és alközpont kérdése (Noszál Rezső‍) (22-23 p.) A Salgótarján – Szécsény közötti vasútvonal kérdése (Bottyán István) (23 p.) A Megyei Bizottság munkájának kiértékelésérő‍l értekezlet elő‍készítése (Bottyán István) (23 p.) A politikai oktatás kérdése a járási bizottságok napirendjén (Toldi János) (23 p.) Közigazgatási változások kérdése (Toldi János) (23 p.) Elméleti pártnapok szervezése (Andó Gyula) (23 p.) Személyi ügyek (Szabó József) (24-25 p.) Pál Sándor rétsági járási titkár fegyelmi ügye (Szabó József) (25-29 p.) Levelek, jegyző‍könyvek, jelentés másolatai (31-37 p.) Határozatok (30 p.) ———————————— MKP-MDP NÓGRÁD MEGYEI ÜLÉSEINEK JEGYZŐ‍KÖNYVEI 1945-1956 ———————————— ————————————————————— NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR —————————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom