MDP Nógrád Megyei Bizottságának (1954-től Végrehajtó Bizottságának) ülései (XXXV.31.a) 1949

1949-08-16 31_a/14. őe. - 14/39

MAGYAR DOLGOZÓK PÁRTJA "hí SaloélariÚJi, 194 -j-^-g---f.ugV"10°V Utíf ^At^jgytsu „dák. ftflrRS NÓGRÁD-HONTMEGYEI BIZOTTSÁGA Salgótarján Szabadság-tér 45. Tel. 103 — Bányai 108. egyei kirendeltség: Balassagyarmat Rákóczi út 28. Telefon szám 46 - I '"'*' I " i ni, M< Palvésessél 1949 augusztus 16-án megtartott megy bizott­sági üléssn. Jelen varrnak: Bottyán István ia.titkár hely«ttes, Dvor/x Jdzeef azervszo" titkár, Náde^di András m.prop.vez. Hajdú József a* sartv. felslőa, Eudel* József m.ipari t emelési felelős, Andó Gyula politikai re­ferens, Jtadlőt József, ?őth Árpád, Zakuaak Mária, Czele Jáno<», Máté Gábor politikai munkatársak, Qmaazta Lajoa m.gazdasági veaetŐ, Kálmán János 3tar­ján járási, titkár, Magyaháai Lajos városi titkár és Balogh Gyula. Jvorik Józssf: Köszönti a bizottság tag, lést megnyit­ja. Bgyban ismerteti a napirend két pontját. 1./ Alkotmánnyal és ezzel kapcsolatos i'eladetokról. 2./ TJj faladatok a Msgys Bizottság munkájában. %•/ Egyebek, Mielőtt rátérsk a napirendi pontok ismertetésére a múlt heti ülés határozatéit fogjuk ellenőrizni. Ismerteti a múlt ülés határozatait melynek egyes határozatait újból megvitatják. Ahatározatok részben megtör­téntek, illetve elintézés/ alatt vannak. Kérdést intiz a Megye Bizottság tagjaihoz, hogy nem lenne a ilyesebb, hs a megye bizottsági Ulés ne delelőtt, hanem a dllután kezdődne és pe-ig azért, mart rendszerint s vidékiek délelőtt jönnek be ügyeik el­intézésire és igy sokszor megtörténik, hogy ag ülés miatt kénytelenek visz­aaamenni ás igy Ügyeiket nem tudják tflintéani. Több izben aegi crténik,hogy a Központból Is ebben az időben jönnek le. Magyaháai Lajost Kekem az az állásponton, hogy h*ly»sebb ha dél­után tartjuk meg a Hsgye .bizottsági ülésrt, ;aert valóban az a. helyzet, hogy a vidékiek délelőtt jönnek be ügyes bajos dolgaikat elintézni és sokazort bizony eredmény nélkül kell nekik hamatérmiök. Másrészt pe jig célszerűbb lenne a délutáni ülés megtartása, mert a másnak délelőttöt a munkák kiérté­kelésere tudnánk felhasználni. ; Sádaadi András: Helyesnek tartom én is a Megye Bizottsági ülés­ek a délutáni órákban való megtartását. ivulela József: Szerintem mindagy, hogyha délután, vagy flélelőtt is vannak a megye bizottság ülései, de arra is kell gondolnunk, hogy köztünk vannak vidéki elvtárs&k is és bizony nem kellamea dolog, ha éjszaka gyalog kénytelenek hazamenni, mivel az ülés belenyúlik a késő éjjeli oi'ába. m síért mégis hónak tartanám, ha KXg az ülés a délelőtti órában történik meg. Dvprt'.k József: nem tartja helyesnek, hogy minden jártai bizott­sági ülésen résztvegyenek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom