MDP Nógrád Megyei Bizottságának (1954-től Végrehajtó Bizottságának) ülései (XXXV.31.a) 1948

1948-07-19 31_a/12. őe.

1948. július 19. Salgótarján (4 p.) 1. Cséplési beszámoló (Hovanecz Béla) (83 p.) 2. Iskolák rendbe hozása (Bay Károly) (83 p.) 3. Egyebek – Kisterenyei jegyző‍könyv ismertetése demokráciaellenes megnyilatkozásról (Hovanecz Béla) (83 p.) Toldi István kérése, hogy ne jelöljék cséplési ellenő‍rnek (83 p.) Beszámolók a cséplés elő‍készületeirő‍l (Hovanecz Béla, Hermann Ferenc, Bay Károly) (84 p.) Jelentés a Szabad Nógrád helyzetérő‍l (Holló Gyula) (84 p.) Egyéni tanulási konferenciák idő‍pontjai (Bay Károly) (85 p.) Személyi ügyek (Alics János) (85 p.) Pártiskola elhelyezése (Toldi István) (85 p.) Vadásztársaság alakítása (Hovanecz Béla) (85 p.) Ifjúsággal kapcsolatos ügyek (Kudela József) (85 p.) Szervező‍ bizottsági határozatok (Alics János) (85-86 p.) Kivizsgálandó ügyek és pártból való kizárások tárgyalása (Alics János) (86 p.) Határozatok (86 p.) ———————————— MKP-MDP NÓGRÁD MEGYEI ÜLÉSEINEK JEGYZŐ‍KÖNYVEI 1945-1956 ———————————— ————————————————————— NÓGRÁD MEGYEI LEVÉLTÁR —————————————————————

Next

/
Oldalképek
Tartalom