MDP Nógrád Megyei Bizottságának (1954-től Végrehajtó Bizottságának) ülései (XXXV.31.a) 1948

1948-06-21 31_a/12. őe. - 12/44

HÍ . 26 NÖGRÁD M. B. IRATTÁR Jegyzőkönyv Készült az UDP. Nógrád-hont megyei Bizottsága f .évi június 21-én megtartott ülésén* Jelen vannak:Oczel János m.titkár, Hermán Ferenc,Baji Károly, Kudella József ,Ulipzky József, Dvorak József, Radvány Tibor, Rácz Imre, Holló Gyula, Hábel József, Kojnok Gyula,Alics János, Orosz Márton,Toldi János,Kálmán János, Toldi István. Oczel elvtárs üdvözli .a megjelenteket és az ülést megnyitja, Napirendnek javasolja: '' L » j CLT CiS l. körzeti titkárok meghallgatását, 2.Tenni valók, 3.Egyebek. Oczel elvtárs felkéri Rácz Imre szirtíki járási titkár elvtársat,hogy rtsa meg beszámolóját az elvégzett munkájáról. Rácz elvtárs. A sziráki járásban 1453 tag van, 2oo uj tag­nak jelentkező van,akik még tagsági könyvet nem kaptak.Egyik legfonto­sabb munkáHk volt,az.egyesülés után,hogy a Magyar dolgozók Pártja'min­$en helyi szervezeténél megfelelő vezetőség legyen.Ezideig két titkárt a jobbágyi és erdóiarcsai titkárt váltottuk le,mert nem voltak megfe­lelőek.Másik fömunkánk a Nemzeti Bizottság és képviselő testületek át­szervezése.Ebbe a munkába nagy segítséget nyújtottak a vezető jegyzők, kik azt lehet mondani,hogy járásom területén loo ío-ig az MDF.tagjai. Mindenhol a népi szervekben mi vagyunk többségbe és kezünkbe tartjuk do&gokat.Most a tagságunk átnevelésére vettük az irányt, valamint & zagsig aktivizálására, és a lpo <fo-os tagdij munkára,Kérek engedélyt arra vonatkozólag, hogy az őszi munkák elvégzése után a parasztság egy évre előre kifizethesse a tagdiját. Járásom területén jelenleg 3 sze­minárium működik.A IV.kongresszus anyagának átadása szükséges,ezért ki fogunk képezni a járás területén kb. 16 megfelelő elvtársat a kongresszus anyagából, akik aztán minden alapszervezetnél tovább adják az anyagot. EzeH elvtársak részére szeretnénk a selypi cukorgyárai szervezni' egy két-három hetes iskolát. Egyéni tanulásban eddig 3-an vettünk részt,most 18 kapcsolódott be. A járás• káderkinevelése szem­pontjából is fontos az oktatás.Egyházi iskolák államosításával kap­csolatban első pillanatban azt gondoltuk,hogy a pártnak nem kell kiáll' ni e mellett a kérdés mellett és hátulról gondultuk irányiteni a dol­gokat,s egy kicsit későn csak Alics elvtárs le jövetele után fogtunk hozzá ezen a téren a megfelelő munkához. Minden község részére kiadtun\ egy körlevelet a koalíciós pártoktól,illetve minden koalíciós párt­nak községenként,melyben utasítottuk pártközi értekezletek, tartására,

Next

/
Oldalképek
Tartalom