MKP Nógrád Megyei Pártbizottságának ülései (XXXV.1.a) 1947

1947-12-01 1_a/4. őe. - 4/155

//ír 46 Jegy z ő k ö n y Készült az MKP.Nógrádmegyet B\$$f vsaidnak 1947.december 1-én megtartott ülésén* Jelen vannak: Hovanecz Béla t Alícs János t pdla Kárólyné, Tőzsér Gyula,Balázs István,Meg^^ázy Lajos t Szalay Pál,Toldi István, Csermely Lajos, Hovanecz elvtárs üdvözli a megjelenteket az ülést ü&$&­megnyitja.Sajnálattal jelenti be,hogy Oczel elvtárs betegsége miatt van távol erről az ülésről.Naptrendnek javasolja: 1. Két reszort,Káder és gazdaság beszámolóját, 2.Pártközi értekei létről beszámoló , 3.Megyei oktatást felelős meghallgatása, 4.Megyei konferencia megbeszélése ö.Egyeoek,melyet a M.B.egyhangúlag elfogad. Hovanecz elvtárs felkéri Alics elvtársat, hogy tartsa meg a beszámolóját. Alics elvtárs. Igen sok be jelenteni,illetve beszarnom., valóm van. Elsősorban is bejelentem,hogy a városi szervezettől Rusznyák elvtárs' értesített,hogy őt és Gergely elvtársat a NIK tovább nem fizeti. s 1-én vissza* kell menniük az üzemben dolgozni.,mivel a Megye Bizottság részükre nem tudja azt biztosi tani,amit üzemeiknél kaptak,átadtuk őket az üzemnek. Városi titkárnak ideiglenesen Toldi István elvtársat bíz­tuk meg.Toldi elvtárs ennél fogva automatikusan a Megye Bizottság, tag jé vá válik és a Megye Bízót tsági üléseken is meg fog jelenni. rétsági járás nézsai körzetében beállítottuk Pírok István elvtársat, ki a körzeti székhelyet Alsópelényben tet<.e >át 0 Selypen az ügyek ki­vizsgálására kiszálltunk,ugyanakkor az államvédelmi is ott volt Szirák­ról és kihallgatásokat tartó ttunk.Hazai elvtárs .is kint volt,kivel át­beszéltük a dolgokat.'Megállapítottuk,hogy Balogh elvtárs nagy hibát követett el,amikor a bányász küldöttséget felvonultatta,de ő maga a helyszínen nem jelent meg,ami igen rosaz kihatást váltott, ki.Ezért őt felelőségre vontuk,igyekezete magát kimagicr'ni. Viselkedése miatt szükségesnek mutatkozott, a leváltása,ami már meg is történt.A titkárság vezetésével ideiglenesen Gerő elvtársat bíztam meg.Körzeti titkárnak Hegyi elvtársat jelöltükbe gyí elvtárs bányász,ki eduig komolyan kivet­te részét a munkából. Máté Erzsébetnek hirtelen elkelleti mennie.Ugyanis Mórra a rendőrséghez kinevezést kapott..Ez az ügy már 1945 óta húzódik. Az elbocsájtását részére megadtuk,úgyhogy fizetését december 1-től már nem kell folyósítani. Gyors és gépírónőnek jelentkezett Vállai Istvánué,be is adta a kérelmét Nevezettet Páláné ismeri.Az én nézetem az,hogy nem fog megfelelni

Next

/
Oldalképek
Tartalom