MKP Nógrád Megyei Választmányának ülései (XXXV.1.a) 1947

1947-09-27 1_a/2. őe. - 2/44

/ ^^ 309 — W Jví. -ÍRATTA Ívé tetett e "ógrádmegyei bizottság salgótarjáni járási bizott­ság nagytermében a *i választmányi ülésről 194-7. szeptember 27-28-. . Jelen vannak: Oczel János orsz. gyűl. képv. Alies "ános, Adorján Gyula, rsalázs Igtván, uedő Gáwor, űalo , Domonkos Ferenc, Hovanecz űéla, Hermann Ferena Jakau István, Kiss Lajos, w^egyeházi Lajos, Molnár ^ároly, ""oldoványi János Miklósík János, tála Károlyné, Rusznyák k a jos, Tőzsér Gyula, Treszkony An­na, Németh Gyula, Szauó József, Schvantre r Gyula, Gyüre László,. Hegedűs mán, varga Aluert, Rácz Imre, Rácz József, Tóth oél , Szendi ü ános, Kálmán János, Müller Pal, Máté Mihály, salkó üéláné, Majher Ly, Ver­oovszky József, Vincze'Kálmán, r ^ejos, Kojnok GyuLa, Szauó József, Kakuk Amdrás, Gerhart Pál, Gregor István. Nem jelentek me Demecs Imre, Dourocsi Ferenc, György rséia, Kazinczi dános, ^omuos Lajos, Szeoeni Istvánná, Tari Istvánná, Varga Miklós, Fiala Józsefné, Hrusz Pál, Jancsó Imre, Timii Sándor, Zámuó István, Kiss István, 4 Dénes Sándor Gáuor, Kadlót József, Toldi István, Rusznyák elvtárs az MKP. nevéoen. szeretettél üdvözli a ragje le nt eIvó­társakat és ue jelenti a napirenden szereplő pontokat: 1. 27-én, bel és külpolitikai he számoló/Oczel János./ 2. " választási eredmények kiértékelése/ Hovanecz Béla./ 28-ám, szervezeti oeszámolő és tennivalók./Tőzsér Gyula/ Qc ze l_eav^rs. , d ^ s e lvtársak , Lelőtt rátérnék az országos választási eredmények kiértékelésére, egy-két szempontból vissza teli tekinteni a választási kampány idejére. Az elvtársak tudják, hogy a választásmkat meg. kellett/; tartani, a lehető leggyorsaoban. A választást sok szempont tette szükségessé, egy­részt a politikai, másrészt a gazdasági helyzet. L jól felkészültünk a választásokra minden vonalon. Kiadtuk a p Iszót: ( He sokat ue szelni, ha-' nem cselekedni.Techinakai munkálatokat jó időben elvégeztük és mi tudtiik, a vonalat vinni és tudtul: vánni a munkánkat, vagyis óriási előnyre tett szert a töuui pártokkal szeműén. Ha megfigyeljük, ha visszatekintünk arra, r miért tiltakoztak a töuui pártok, a gy<rs választás ellen, látnunk kell azt, hogy azért, mert ők'ne Ltek fel ugy mint mi a technikai vonalon. rezték, .ogy az omoly helyzeti előnybe tett szert. ilékez&etek vissza, mi a választást nem . Jl-én akartuk, hanem . 24->én. -bizonyos engedményeket kellett tennünk a töuoi pártokkal szem­uen. így alakult, hogy nem aug. , hanem s -'. . 31-én lett megtartva a választás. * Ha visszateki ithatjuk azt,* ' eresé vesztettünk az által, hogynem 24-én lett megtartva a választás. A naran­kovics Párt az utolsó héten kezdte el működését és az, hogy nem 24-án, hanem aug. 31-éh lett megtartva a" választás, természetesen időt adott szá­mukra, hogy komoly zavarokat tudtak okozni neküsk. kell állapítanunk, hogy az a reakciónak kedvezett, hogy magára a demokráciára nézve az av 24-1 választás lett volna kedvező. A választás után meg kell állapi "tani, y minden párt ellenünk összpontosította minden tüzét. Emlékeztétlek neteket a kolhozra, diktatúrára, Azt a propaganda hatást,, amit a'reakcio ellenünk kifejtett,likvidálni tudtuk. ./.

Next

/
Oldalképek
Tartalom