MKP Nógrád Megyei Választmányának ülései (XXXV.1.a) 1946

1946-05-05 1_a/2. őe. - 2/13

• 5 - 43 Zsidai járási titké C éiy. Á Szoc.Dem.-mel a viszony rossz. A -iiociJem. párt a tisztviselők y'ijti helye és véétiiket a r>-listátol. Jsieajeg a wzoc.üoa.-ek el nem lebet egjtttt működni.A Kisgazda jártok és a r^M^iiu ^olgári demokrata Pártot m•gajerték. A Kisgazda Párt a járású; uoalo félben an, a Se***ti fáraszt Párt viszont erősödik a MZOc.Deu. Párt gye ngül. Az M,£.P. e ósüdik májusi tagiét :zá«a szapo­rulat férfi 308. ni 293., összesen 44?2 férfi la 2567 ni idáig kilenc kjZ3Jg még nam nüldott bs j<ientést. A május -l-si^érült az M.2.P. 450C fivel vonult fel Borrádmegyorril 46í>-en a ozoc.Dem. 22?-en -^E.G,P. 220 P.0. J.tfnvapóly után ^ 15 jelentkezett as M.K.P faLvitali , ezeket fel fogdák terjeszteni a megyebizot sgához. vidéken •roi szaporulat len e, aa f.cétor SfQ.&ea. járási titkár oltávolitinák. x J aiétás szocaem. mérvei títkir internáltakat urobál menteni a járási titkártol aláírást kért ebez. i ^ánuor uábor 8zirák» .4 járásban a szervez tek <Mjdaea ssé ák • éha voltak tárva, «.evés .;ondot forüito ta a szi­ráki járásra. A kisgazda Párt képviseli /Vértes/ járják a járást,az M.iú.r. 0,.X«Ü dolgoznak.Minden szarvezetet me látogatóit és a hol a tag 1 isszetudta kivai pártnaoot csinált • A rendÍróig alszik,hiba a uy és a tisztek között lév' nézoteJe térés, ^n^ajuk a e • rál L, ...ítikai osztály roo3z # r>u u ákrol kát kom-anis tát is aki' Jcat a B.!.?. ellenségei árélfcak el, a ko au.-iatákat »)jg Ml hal? attak %3 ob.jen Í3 gátolják a mun át.Jt|uigatosok akik visszajönnek, törvény ut­ján üiyeszia azoKtola teheneket aaii m gaentették. Kozsé n 4a a já­x a aoazkvai ut # valaaiat a Éákosi elvtárs békése ;éds jo hatással volt.Értelmiség nr: von vitatta a dolgot. A uag zda Párt boa« lik, de a r :cio Összefogie iiet. A Kalot. és a Fisz. tömeg az elvezet eh nincsen ek, dacára annak,hogy a tajaj jo. A járási titkár viszon nea * tud a töböl szervezetek alakításával fogalkozni. Sae/Ttaeti jelentés: rendesen fizeti tag S lyp és ^aéyvaaaán­to kivételével 9«0-tag. BeirákoB ísa alakult a "Viíez. A volt levente zenekar a **adfe z.tulajdoná*a megyát, csak az a b^j, fcogv a Pe nyei báe n ász Zanekar a hangszereket ae,.rc Tizsér gyula járási ti'tk jján. A járásnak április- | aa- munkaterve nem volt.. í.inden erőt a szé csatáré fektettünk. «a m.n- ' déri szerv ozetbe az iskolát vészettek párcnapokat tartanak,szervezeti 1 elet folyik, Négy hely en volt a járásba képviseli! beazáaolo. cunka­te. v.t .ora ki fognak dolgoni. ^étezáa: £b« I743O eaelKsdés van A^-UZÍ a^itaciora veszik a fi súly és kérik, hogy a "Munkás 3zo" cimü ^cai'xa ujsá t ot ts jes.:zék és az a kérése. Eoryaz ttjság 1:' 'késibb ssom­,i 10-órásig ielenjen ae .. A széntexnielést e.-.yazinten való tartását a I akarják -tani. F~lhiáaj a aű.yei választmány, ho^y ntf csak az le ­yen a rau , vönként o^yaze eljön ek az ülésre, hanem öiu-óz­zanak is látogasság meg a szervezetek 3e t alább 6-szor.. Jakab István helyi tittár Ő^lgotarjáa. A salgótarjáni létszám eaalktfdise van. a tűáj .s 1. nagyon jo.I sikerült,szánon í?IvonuÍt?ik a-e»j rservezetok. a Uadisz E.G. Iifogásolja,ho^y a szakszervez ti axaiuLbuEK auu -jan a pár:nak kslJL végezni. Fej te votl fent ti »Q<fJ a sz szákho^ et ciánba ttr^yék. A központi biroság is­mertette a határozatát, amely FZO.-int TiÉái lAszlö kizárás. Acél Béla. Benkő ,int Ji.kiiíio váápÁX, Orosz János szigorú aegravaa és a pártveseto­8á b óii6'í.Vi!i ttizarae. xián i-atván,helyi titkár Balaasagyaraat. Igyhonap ot? titkár b 1 l&s ^agyarmatóm május l*én szép f lvonulas volt. d.e. Unkapség d.u. eM­adás eg Q. i aalatsoagvaxiaa *i tüia küz«ledifc a M.K..P. noz a le .köze • le obi tervük,! koatplett V'-zt .dhojni,mert ke-moly egyének jöttek a páxiba. Dosonkos Ferenc. Li3terenyo. Kistexenyni saei-tazet, ^tszém: 4/3 férfi, 4p<y ni,a l^glöftelebb házi a^itacéora ves&ik az irányt. Azok a I :. íikik rosi?z anyagi béfeletök miatt nem tuönak tagsági dijjat fi­aetai elvélalták hulettük oly na tagok akék-saekaej akiKnőí nem ütközik ez nehéaűég&e. Pártok tölötti viszony javalt. A ozoc.Dem.-mel pártközi ér ekealet volt,a N.P.P. és K.G.P. közeledik ki Jl« ^lájus 1-ét m^g-

Next

/
Oldalképek
Tartalom