Barthó Zsuzsanna - Tyekvicska Árpád: Civitas fortissima. A balassagyarmati „csehkiverés” korának forrásai és irodalma - Nagy Iván Könyvek 10. (Balassagyarmat, 2000)

Személynévmutató

Gebauer Gusztáv, 423 Gebhardt Mátyás, 178, 337, 372, 373,385, 399 Gellen Aladár, 189 Gellén Barna, 47,50 Gellen Béla, 26 Gellén Olivér, 372, 392 Genevrier, Paul, 257 Gerber főhadnagy, 150 Geréb Imre, 269,274 Gerő József, 479 Gerő Mór, 188,383 Gertner Marcel Mór, 462, 466, 467 Ghyczy Ferenc, 108, 120, 125, 126, 127, 128, 132, 143, 349, 350, 445, 448,485, 488 Goldberg Lajos, 385,399 Goljan Andor, 44 Gonda János, 178,337,359,383,385, 399 Gonda Mihály, 328 Gosztonyi, 271 Gottl Rezső, 63, 64,186,194,356 Göbl Arnold, 24,34,111, 322 Gödi László, 385,399 Görcsös tiszthelyettes, 311 Grendel Gyula, 250, 269, 272, 274 Grünbaum Aladár, 33,111 Gulyás százados, 230 Gy Gyarmathy Mihály, 307 György Gyula, 250, 251 György József, 385,399 Gyurján János, 40 Gyúrj án Pál, 40 Gyürky nagybirtokos, 273 Gyürky Sándor, 128, 129, 271, 308, 330, 447 H Habász százados, 116, 447 Hackenberger Lajos, 300, 303, 331, 364,369,392, 454, 456,459 Hahne (Hernády) Károly, 364, 365, 366, 367,391, 418, 490 Hajim Vince, 385 Hajnár jegyvizsgáló, 361 Hajós Gyula, 191 Hak, Josef, 222, 228 Halász Lipót, 24, 26, 64, 90 Halmi nemzeti tanácstag, 95 Halmos fűtő, 137, 358, 373 Halvax Béla, 327, 328,329,330,332, 358,392 Hanzel István, 392 Hanzély Gyula, 46, 64, 359 Havaj György, 40 Havaj János, 177 Havaj József, 177,184,189,190,293, 299, 337, 378,384, 389, 399 Havasi polgárőr, 367 Havel, Stanislaus, 384 Havelka, Szaniszló, 467 Haynald Lajos, 28 Heinrich István, 373 Heksch Károly, 479 Heltai Viktor, 289,475 Henrys, Paul-Prosper, 89 Herman Károly, 33 Herr Sándor, 44 Hertelendy Emma, 293 Hetényi Rezső, 86 Hock János, 5, 275 Hodák István, 40 HodákPál,251 Hodza, Müán, 96,107, 477,478,479, 484 Hofbauer Gusztáv, 327, 328, 331, 353, 358, 359, 392 Hofbauer Illés, 328, 331,358 Hofbauer Lajos, 359 Hohenburger Antal, 129, 156, 220, 221,240, 251 Holló Dezső, 23, 24, 42, 60,111, 264, 344 502

Next

/
Oldalképek
Tartalom