A szécsényi seregszék jegyzőkönyve 1656–1661 - Adatok, források és tanulmányok a Nógrád megyei levéltárból 59. (Salgótarján, 2010)

Személynévmutató – életrajzi adattár

könyvben szereplő Nemes Mihály rokonát), miután az saját asztalánál vendégül látta. (1661. okt. 8. Bíró György kecskeméti főbíró Iványi Fekete Lászlónak. PML IV. l-c/2.1. d. 1661/No. 27. Hivatkozik rá: SZAKÁLY1969.38.) Tassi Pál - Tassi/Tassi/ Pál/Palko- alperes (1657,1660) 20, 21, 94- lovat lop Halmi Gábor kiskunhalasi jószágáról (1657) 20, 21- szécsényi katona (1657) 20 Vezetékneve a Solt megyei Tass falu nevéből ered. ♦ Szécsényi lovaskatona. A vár 1663. évi feladása után Fülekre kerül. A füleki lovasság 1664 táján írott mustrajegy­zékében két lóval szolgáló lovasként szerepel, Csima Gergely főhadnagy századá­ban. (MOL X 1047. No. 829. - 40575. d.) Thassy Mihály /nemestassi/ (n, v coll.) - Thassy Mihali- a szécsényi seregszék külső tagja (1656) 12 (*1630 körül?-fl683. dec.) Borsod, Heves, Nógrád, majd később Somogy és Zala megyékben is birtokos középkori eredetű nemesi család tagja, amely a 17. század­ban jellemzően a „Thassy" névalakot használja. (NAGYIVÁN 11. köt. 138-139. Csak szórvány adatokkal „miskei és monostori" előnevet megadva. BOROVSZKY 1909. 679-680. Adatok a királyi könyvekből: MOL A 57. 3. köt. 752. 991-992.) Valószínű­leg felmenője Tassy Pál (fl583), aki több lóval szolgáló lovaskatona, majd tiszt volt az egri várban (1554-1575 biztosan), és aki 1575-ben katonáival megsarcolta Cegléd mezővárost. (BENEDEK 1986. 233. VASS1982.105-106.) Thassy Mihály apja Thassy Já­nos, akit 1617. szept. 25-én szécsényi katonaként említenek (SZAKÁLY 1997. 187.), és aki 1622-1630-ban és 1643-ban biztosan Pest-Pilis-Solt vármegyének (MOL P 638. 11. cs. 6. t. 1622/f. 1-2. Szakály 1995. 66. Benedek 1987. 257. Borosy 1998. No. 35.), 1637-1639-ben pedig biztosan Heves-Külső-Szolnok vármegyének volt szolgabírája. (NML XIV. 3. D/l. f. 2268-2273. SZEDERKÉNY] 1891. 368. A családi kapcsolatot egyér­telműsíti: Horváth 1981. No. 68.) Thassy Mihály felesége 1677-ben Csáktornyái Borbála. (MOL A 57. 22. köt. 272-273.) Egy 1677. máj. 17-én végzett tanúvallatás so­rán Thassy Mihályt kb. 40 évesnek nevezik, ez azonban bizonyosan nagyon pontat­lan becslés, Thassy seregszéki és vármegyei működése alapján ennél jóval idősebb lehetett. (NML IV. 1. b. 2. d. 1677/No. 37.) 1683. jan. 28-án Thassy Mihály még élet­ben van. (MajláTH 1883. 563.). Valószínűleg 1683 végén hal meg, ám a forrás fogal­mazása nem teljesen egyértelmű. (CSOMA 1903. 453. Szederkényi Nándor adatai is erre utalnak. SZEDERKÉNYI 1891. 316.) 1684. jún. 28-án a Nógrád megyei nemesség mustrajegyzékében csak özvegye szerepel, a füleki járás nemesei között. (NML IV. 1/a. No. 4. p. 53.) 1688-ban özvegye: Csáktornyái Borbála már egri lakosként vég­rendelkezik. (P. König 1931.174.) ♦ Heves-Külső-Szolnok vármegyében viselt tisztsé­gei: Valószínűleg már az 1660-as évek elején is esküdt ülnök, 1668-ban kifejezetten így említik. (OROSZ 1906. 328.) 1667. ápr. 27-én és 1669. aug. 22-én két egymást köve­tő alispánválasztás jelöltjei között van, de egyik alkalommal sem őt választják meg. (Szederkényi 1891. 296-297.) 1671. márc. 2. és 1673. ápr. 19. között alispán. (Szeder­kényi 1891. 311.) 1673 és 1676 között Melczer János az alispán, majd 1676. aug. 19-től 1683 decemberében bekövetkezett haláláig ismét Thassy Mihály (uo. 311-316.) Pest- Pilis-Solt vármegyében viselt tisztségei: 1648-ban esküdt ülnökként említik. (Hor­407

Next

/
Oldalképek
Tartalom