Á. Varga László - Pásztor Cecília: AZ 1956-os forradalom Nógrád megyei okmánytára II/2. 1956. november 14.–1957. január 16. - Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 37. (Salgótarján, 2002)

Hivatkozott irodalom

Hivatkozott irodalom Á. VARGA LÁSZLÓ - DUPÁK GÁBOR: 1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára (A forradalom eseményei és aktív szereplői a megyé­ben). Salgótarján, 1996. BERTHA JÓZSEF - SZANISZLÓ FERENC: Heves megye tanácsi tisztségviselői 1950-1990. Eger, 1991. BOZSIK VALÉRIA: A nógrádi kommunisták harca az ellenforradalom ellen. Salgótarján, 1957. DÁVID JÁNOS - GRESKÓ SÁNDOR - SCHIFFER PÁL: Forradalom, sortűz, meg­torlás. Budapest, 1990. GYUSZI LÁSZLÓ: Tatabánya 1956-ban. Tatabánya, 1994. HEGEDŰS B. ANDRÁS (főszerk): 1956 kézikönyve I. Kronológia. Budapest, 1996. HORVÁTH JULIANNA - RIPP ZOLTÁN (szerk.): 56 októbere és a hatalom. A Ma­gyar Dolgozók Pártja vezető testületeinek dokumentumai 1956. október 24­október 28. S. a. r.: Horváth Julianna és Ságvári Ágnes. Budapest, é. n. KAJÁRI ERZSÉBET - SZAKOLCZAI ATTILA (s. a. r.): Rendőrségi napi jelentések. I—II. kötet. 1956. október 23-december 31. Budapest, 1996-1997. KEMÉNY ISTVÁN - LOMAX, BILL (S. a. r.): Magyar munkástanácsok 1956-ban. Dokumentumok. Adalékok az újabbkori magyar történelemhez. 5. kötet. Párizs, 1986. MÁNDOKI ANDOR: Ötvenhatos októberi kísértetjárás [Visszaemlékezés]. Bu­dapest, 1993. NÉMETHNÉ DlKÁN NÓRA: Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 1956-ban. Kézirat. Nyíregyháza, 2001. RÁsó JÓZSEF: 1956 dokumentumai a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levél­tárban. Acta Archivistica 5. Miskolc, 1998. SZABÓ BÉLA (szerk.): Salgótarján története. Salgótarján, 1972. Törvények és rendeletek hivatalos gyűjteménye 1956. Budapest, 1957. TYEKVICSKA ÁRPÁD: A bíboros és a katona. Mindszenty József és Pálinkás­Pallavicini Antal a forradalomban. Budapest, 1994.

Next

/
Oldalképek
Tartalom