„…Süvegemen nemzetiszín rózsa…” ’48-49-es nógrádi nemzetőrök, honvédek, gerillák - Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 21. (Salgótarján. 1999)

ÖNKÉNTES NEMZETŐRÖK

A losonci rendőrségbe hitet tettek névsora 1848. március 24. 1. Vattay Alajos 49. Scherk József 97. Osgyáni András 2. Kemény Károly 50. Martini János 98. ifj. Rakottyai András 3. Karkarics Derne 51. Nóvák József 99. Deáki János 4. Pongrácz Mihály 52. Szalatnyai Pál 100. Mihalicska Mihály 5. Rozsos József 53. Barna Pál 101. Czirner Endvárd 6. Veppinger Vilmos 54. ifj. Plathi István 102. Lupa János 7. Guoth Lajos 55. Lábát János 103. Steinhöbel Dániel 8. Gömöri András 56. Andrasovszki Mihály 104. Kohut György 9. Petyko Imre 57. Szandáni János 105. Csillom László 10. Jeszenszky Soma 58. Alexi János 106. Domko János 11. Szabó Kálmán 59. Alk György 107. Farkas János 12. Oroszy József 60. Szabó Gedeon 108. Jaczonai Dániel 13. Pál Máté 61. Brablecz Mátyás 109. Ulicsni Ádám 14. Liptai József 62. Mráz Lajos 110. Sztanko Leopold 15. Kovács Mihály 63. Porkony Lajos 111. Hartyánszky Sámuel 16. Körömi István 64. Iván Károly 112. Fábik István 17. Szíjgyártó Soma 65. Koncsek Sámuel 113. Rózsa Miklós IS. Czieleczki Kornél 66. Ráchler Pál 114. Ardai István 19. Steiler Antal 67. Szluka György 115. Balczo András 20. Zámpori István 68. Makas János 116. Gittler Sámuel 21. Pokorni Gusztáv 69. Sztolár Gábor 117. Rosnyai Márton 22. Losonczi László 70. Muránszky Lajos 118. Mráz István 23. Novak József 71. Perliczi József 119. Koncsek János 24. Majer János 72. Piskálszki András 120. Burchardt Sámuel 25. Német József 73. Lofcsányi Géza 121. Rémmel József 26. Kabzany András 74. Kovács Pál 122. Ebeczky Lőrinc 27. Iván József 75. Garaj András 123. Ondruska Sámuel 28. Farkas Ignác 76. Mazurik Gyula 124. Schenka Ferenc 29. Czuczor János 77. Vincze Ferenc 125. Kulifay Károly 30. Seyfert Dániel 78. Bódi Károly 126. Deutsch Károly 31. Bélák András 79. Abonyi János 127. Samarjai Pál 32. Gellén Lajos 80. Lányi Károly 128. Tarnóczy Fridrik 33. Szabados István 81. Alexi József 129. Markas György 34. Tornyos József 82. Jeszenszky István 130. Hácsik János 35. Csemnyiczki Sámuel 83. Kovács Endre 131. Pékár Lajos 36. Zmeskal Zsigmond 84. Detrich Márton 132. Kratochvill Antal 37. Szathmári István 85. Bódi Pál 133. Czente István 38. Schuller István 86. Poták György 134. Adametcz Károly 39. Lisztes István 87. Hankus Lajos 135. Hinko Endre 40. Shalupka Dániel 88. Kun Pál 136. Tamásy Pál 41. Kossuch József 89. Rusznák István 137. Kovács Benjámin 42. Filo János 90. Ulicsni Mátyás 138. Hornyik István 43. Osgyáni Pál 91. Pokorny Sándor 139. Keller Sámuel 44. Frecska Mihály 92. Horváth Károly 140. Zámpori Lajos 45. Tatár István 93. Csecsetka István 141. Hrivnyák György 46. Tatár Pál 94. Rácz Lajos 142. Ungváry József 47. Csonka Mihály 95. Gritner János 143. Sperling Lajos 48. Kalmár András 96. Steinhöbel János 144. ifj. Kalmár Mihály

Next

/
Oldalképek
Tartalom