1956 Nógrád megyei kronológiája és személyi adattára - Adatok, források és tanulmányok a Nógrád Megyei Levéltárból 19. (Salgótarján, 1996)

Szécsényi járás - Mihálygerge - Nagylóc

október 28: - Állítólag Balázs Győző és Balázs Tihamér tanárok vezetésével került sor a szovjet em­lékmű ledöntésére. Ezt követően, vagy ezt megelőzően Balázs Tihamér a földműves­szövetkezet lépcsőjéről beszélt az összegyűlt tömeghez, s ezután alakult meg a 16 fős községi forradalmi tanács, melynek elnökévé Kovács Istvánt választották meg. Tagjai lettek többek között Balázs Győző, Balázs László, Balázs Miklós, Berente László, Is­pán Dezső, Józsa László, Mender Ernő és Turai János. Megszerveződött a 7 fős nem­zetőrség, többek között Ispán Dezső, Mender Ernő, Szőke József és Turai János részvé­telével. A parancsnok Lőrik Zoltán lett. A nemzetőrök elsősorban a községen átutazó személyeket ellenőrizték. november 9: - Harmos János helybéli rendőr szakaszvezető részegen meglőtte Fiikor Ferencnét, aki állítólag terhes volt. A helyi nemzetőrök elfogták, lefegyverezték Harmost, s a szécsényi nemzetőröknek adták át, míg Filkornét Szécsényben orvoshoz vitték. december folyamán: - A nemzetőrség befejezte tevékenységét. 1957. január 25: - Két helybéli fiatal, Balázs László és Lőrik Zoltán ismét ledöntötte a január elején hely­reállított községi szovjet emlékművet. Személyi adattár: Balázs Győző: Nagylócon született 1933. augusztus 22-én. Anyja neve Péter Mária. Főis­kolát végzett, foglalkozása tanító. 1956 után preventív őrizetbe került, mert tagja volt a forradalmi tanácsnak, illetve Balázs Tihamérral együtt eszmei kezdeményezője volt a szovjet emlékmű októberi ledöntésének. Balázs László: 1929. április 27-én született Nagylócon. Anyja neve Péter Mária. Iskolai végzettsége 4 polgári és a közlekedésben dolgozott. Tagja volt a forradalmi tanácsnak, illetve januárban részt vett a szovjet emlékmű másodszori ledöntésében is. Az utóbbi tevé­kenységéért a Balassagyarmati Megyei Bíróság 1957. február 28-án 6 hónap börtönbünte­tésre ítélte. Büntetése kitöltése után rendőri felügyelet alá helyezték. Balázs Miklós: Nagylócon született 1906. szeptember 26-án. Anyja neve Lőrik Krisztina. Iskolai végzettsége 6 elemi, kőművesként dolgozott. Tagja volt a forradalmi tanácsnak. 1956 után rendőrhatósági felügyelet alá helyezték. Berente László: Ld. Salgótarjánnál. Ispán Dezső: Nagylócon született 1930. szeptember 4-én. Anyja neve Rigó Teréz. Iskolai végzettsége 6 elemi, foglalkozása kalauz. Nemzetőr és forradalmi tanácstag volt, amiért rendőrhatósági felügyelet alá helyezték. 270

Next

/
Oldalképek
Tartalom