Nógrádi évszázadok. Olvasókönyv a megye történetéhez - Adatok és források a Nógrád Megyei Levéltárból 6. (Salgótarján, 1976)

NÉVMUTATÓ

NÉVMUTATÓ (A dokumentumok sorszámának feltüntetésével) I. Ahmed szultán II/6 Ambrus, garábi prépost 1/6 II. András, király 1/1 Andreánszky Sándor, cs. k. biztos V/l Aranyi István, ispán 1/8 Baintner József, megyei főorvos IV/6 Balassa Pál, földbirtokos III/4 Balogh László, követutasítási választmányi tag 111/12 Baross Miksa, főszolgabíró V/8 Baross József, alispán VI1/5 Bebek Ferenc, várkapitány H/3 Bekónyi János, vadászcsapat főnöke V/2 Benkó Sisa István, betyár V/12 Berczelly Jenő, th. biz. tag V/20 Bercsényi Miklós, fővezér II/15 IV. Béla, király 1/2 Bérczy János, megyei főorvos Hl/8 Blanár Sándor, salgótarjáni polgármester VIII/11, 13 Bocskai István, fejedelem H/6 Borbála, királyné 1/8 Boros Antal, a salgótarjáni igazoló bizottság elnöke VIII/1 Bbry István, Madách tiszttartója V/3, 10 Bory Lajos, gerillavezér V/2 Bory Pál, megyefőnök V/4 Both fia Tamás, földbirtokos 1/1 Bozó György, a salgótarjáni direktórium tagja vi/3 Bozóky László, borsosberényi katona m/7 Brezima Gyula, a SSE elnöke VII/2 Brhlik János, sziráki tanácselnök VIII/16 Budinszky László, nyilas képviselő VII/14. 17 Chanadinus, esztergomi érsek j/g Cselenfia Sándor, főnemes T/4 Cseri István, nagyoroszi építőmunkás vezető VII/3 Csóka Vendel, jobboldali szakszervezeti vezető VII/5 Czebrián László, földbirtokos V/18 Dalkó Mihály, a diósjenői munkástanács tagja VI/19 Darvas József, megyei jegyző Deutscher Károly, salgótarjáni szociáldemokrata HI/3 vezető, SSE intéző VIL/2, 4 Diószeghy Tádé, csendbiztos V/12 ' Dobó Ferenc, várkapitány Xl/5 Doris Miklós, nagyoroszi építőmunkás mártír VII/12 Dózsa (Székely) György, a parasztháború vezére Draskóczy Gusztáv, balassagyarmati evangélikus 1/11, VI/6 lelkész V/2 Eísele Ottó, bányamérnök, STC elnök VII/2 Etrnő főherceg, hadvezér II/5 Evlija Cselebi, török világutazó H/8 Ferenc József, császár IV/3, 17 Ferhát basa, hadvezér H/5 Fényes Dezső, balassagyarmati múzeumigazgató VII/17

Next

/
Oldalképek
Tartalom