1850. ÉVI ERDÉLYI NÉPSZÁMLÁLÁS (1994)

HELYNÉVMUTATÓ

1277 Kozolya Kozolya Cozia 5 1328 1278 Kók Mezőkók P&dureni 47 1329 1279 Kórod Nádaskóród Corugu 19 1330 1280 Kóród Kóród Coroiu 57 1331 1281 Kóród Szent Kóródszentmárto n Coroisin­1332 Márton mártin 57 1333 1282 Kóród Szent MiklÓB Kóródszentmik i ós Nicolegti 57 1334 1283 Kósa Kózsa Coaja 7 1335 1284 Kóstelke Kóstelek ­54 1336 1285 Köbölkút Mezőköbölkut Fintini^a 48 1337 1286 Köd Köd Cheud 15 1338 1287 Ködmönös Ködmönös Cormenig 18 1288 Kökényes Kiskökényes Cutig 21 1339 1289 Kökös Kökös Chichig 59 1340 1290 Kölpény Mezőkölpény Culpiu 56 1341 1291 Költko Kötke Cutca 51 1342 1292 Köpecz Köpec C&peni 58 1343 1293 Körös Csomakörös Chiurug 59 1344 1294 Köröspatak Sopsiköröspatak Valea Crigului 59 1345 1295 Körtvélyfája Körtvélyfája Perig 45 1346 1296 Körtvólykapu Körtvélykapu Poarta 45 1347 1297 Köszvényes Nyáradköszvényes Matrici 55 1348 1298 Köszvényes Remete Nyáradremete Eremitul 55 1299 Kötélesmező Kötelesmező Trestia 50 1349 1300 Kövend Kövend Piaiegti 26 1350 1301 Kövesd Ágotakövesd Coveg 39 1351 1302 Kövesd Maroskövesd Petrig 46 1352 1303 Kövesd Szilágykövesd Chiegd 23 1353 1304 Közép AJta Középajta Aita Medie 58 1354 1305 Közép Almás Középalmá s Almagul de 1355 Mijolc 7 1356 1306 Középfalu Középfalu Chiuza 51 1357 1307 Közép FUld KözépfUld Fildul de Mijloc 22 1358 1308 Közép Gáld Havasgáld íntregalde 9 1359 1309 Középlak Középlak Cuzáplac 22 1360 1310 Közép Orbó Középorbó Gtrbovi^a 8 1361 1311 Közép Peterd Középpeterd Petregtii de 1362 Uijloc 26 1363 1312 Közép Várcza Középvárca Orti^a 17 1364 1313 Közfalu Közfalu Chizeni 18 1365 1314 Kőalja Ohába KőalJaohába Ohaba de sub 1366 Piatrá 11 1367 1315 Kő Boldogfalva Kőboldogfalva Síntámária de 1368 Piatrá 10 1369 1316 Kőfarka Kőfarka Piatrá 51 1370 1317 Kő Lozna Kőlúzna Preluci 18 1371 1318 Kőpataka Kohópataka Cufoaia 50 1319 Kőrispatak Körispatak Criseni 60 1372 1320 Kőrösbánya Körösbánya Baia de Crlg 13 1373 1321 Kőrösfő Körösfő Izvorul Crigului 20 1374 1322 Kraguls Kraguis Cráguig 10 1375 1323 Krajanel Felsőkajanel cainelul de Sus 12 1376 1324 Krakkó Boroskrakkó Cricáu 9 1377 1325 Kraszna Kraszna Crasna 23 1378 1326 Kraszna Czégény Krasznacégény ^eghea 23 1379 1327 Kraszna Uihály­Krasznamihály­Mih&enl 23 1380 f alva falva 171. Krecsunestye Kracsunesd Cráciunegti 12 Kreisch Keresd Crlg 36 Kreutz Szászkeresztur Crl% 35 Krisba Krizba Crizbav 29 Kristea Krisztea Cristea 9 Kristest Keresztespatak Cristegti 13 Kristur Csernakeresztur Crigtur 5,40 Kristyor Zarándkristyor Crigcior 12 Krivádia Krivádia Crivadia 11,40 Kronstadt Brassó Bragov 30 Krotschendorf A1sókarác sonfalva Cráciunelul do Jos 32 Kucsó Kucsó Cuceu 19 Kucsulat Kocsoládfalva Cuciulat 15 Kucsulata Kucsulata Cuciulata 30 Kudsir Kudzsir C'uglr 38,40 Kudu Vár kudu ColdSu 52 Kulcsia Kővárkölcse Culcea 49 Kulyes Kulyes Culeg 7 Kupsafalva Kupsafalva Cupgeni 50 Kurety Kurety Curechiu 12 Kurpény Kurpény Curpenii Sil­vagului 12 Kurtapatak Kurtapatak Valea Scurtfi 58 Kurtulus Betlenkörtvélyes Perigor 51 Kusaly Kusály Cogelu 23 Kusma Kusma Cugma 28 Kutfalva Kutfalva Cut 2 Kutyfalva Kutyfalva Cuci 1 KUkUllővár KUkUllővár Cetatea de Balta 2 Küsmöil KUsmöd Cugmed 60 Laborfalva Laborfalva Sintionluncft 59 Laczkonyha Lacháza Laschia 50 Ladamos Ladamos Loamneg 35 Landor Lándor Nandra 3 Langendorf Lámkerék LancrSm 37 Langenthal Hosszuaszó Valea Lunga 31 Langenthal Longodár Dái goara 34 Lapistya Lapistya L&pugtegti 20 Laposnyak Lapusnyak Lápugnic 6 Lapupatak Lapupatak Ruginoasa 19 Lasseln Szászszentlászló Laslea 36 Laszkod Lackód Láscud 1 Lazurl Irtásfalva Lazurl 13 Lábfalva Csicsólábfalva Lelegti 52 Lápos Dobrek Láposdebrek Dobricul Lápugului 50 Lárga Tágfalva Larga 50 László László Lásáu 6 Láz Sebesláz Laz 38 Lázárfalva Lázárfalva LfizSregti 54 Leblang Lemnek Lovnic 32 Lechnltz Szászlekence Lechnl^a 28 Lecsmér Lecsmér Legmir 25 Lekencze Klslekence Lechincloara 56 Lele Lele Leleiu 23

Next

/
Oldalképek
Tartalom