1980. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 33. Az aktív keresők munkahelye és lakóhelye. A naponta ingázók adatai (1983)

IV. TÁBLÁZATOK - 3. RÉSZLETES ADATOK /1980/ - 3.6 A városokba bejáró aktiv keresők a lakóhely települése és népgazdasági ág szerint, nemenként

3.7 A VAROSOKBA BEJARÖ AKTÍV KERESŐK A LAKÓHELY TELEPÜLÉSE ÉS Sorszám Város összesen Férfi Sorszám Város összesen együtt ipar építő­ipar mezőgaz­daság és erdőgaz­dálkodás szál­lítás és hír­közlés keres­kede­lem víz­gaz­dál­kodás szemé- I lyi és | gazdasá-j gi szol-^ gálta- I tás NYÍRBÁTOR 1 Lakóné pesség 13371 6417 2502 639 945 326 552 79 270 2 Nappali népesség 15505 7762 3228 322 1033 362 653 96 379 3 Lakóhelyén dolgozó 5330 2900 1326 241 358 116 278 34 133 4 Eljáró 328 250 53 32 60 45 24 4 5 5 Helyben lakó aktiv keresd 5658 3150 1379 273 418 161 302 38 138 6 Bejáró 2462 1595 779 215 148 81 125 21 114 7 Helyben dolgozó 7792 4495 2105 456 506 197 403 55 247 8 Helyben dolgozó a helyben lakó akti v keress százalékában 137, 7 142, 7 152,6 167,0 121, 1 122,4 133, 4 144,7 179,0 A bejárók lakóhaly szerint 1 Nyirvasvári 320 204 115 10 26 9 13 12 2 Nyirbogát 29 4 177 100 13 5 7 21 9 3 Piricse 256 179 107 13 32 1 5 7 4 Nyirgyulaj 221 1 44 98 11 5 6 7 2 13 5 Nyírcsászári 195 114 71 12 6 7 8 4 6 Encsencs 147 108 42 11 35 5 10 3 7 Ny irbéltek 94 53 23 4 6 8 1 3 6 8 Terein 8 1 45 23 10 4 3 5 9 Nyirderzs 80 54 33 3 5 4 4 5 10 Bátorliget 68 45 24 7 4 4 2 3 11 Pócspetri 67 37 18 5 2 2 8 12 Nyíregyháza 58 39 14 7 5 1 3 13 fláriapócs 56 42 18 1 5 4 12 14 Nyirgelse 51 27 7 1 1 1 6 7 Egyéb települések / 88/ együtt 474 327 86 108 20 20 34 15 17 NYÍREGYHÁZA 1 Lakónépesség 108235 51318 15609 7682 5364 5666 5044 1204 22 75 2 Nappali népesség 1 24867 64262 18927 12228 54 11 7888 5570 2005 2744 3 Lakóhelyén dolgozó 48693 26400 8697 4294 1854 2828 2640 684 1255 4 Eljáró 1900 1267 258 180 375 117 117 10 27 5 Helyben lakó aktiv keresd 50593 27667 8955 4474 2229 2945 2757 694 1282 6 Bejáró 18532 13711 3576 4726 422 2339 743 811 4 96 7 Helyben dolgozó 6722 5 40111 12273 9020 2276 5167 3383 1495 1751 8 Helyben dolgozó a helyben lakó aktiv keresd százalékában 132,9 145,0 137, 1 201,6 102, 1 175,4 122,7 215,4 136,6 A bejárók lakóhely szerint 1 Nyirtalek 1 44 1 883 298 179 65 174 66 25 44 2 Kóta j 1197 766 225 217 26 93 47 73 52 3 Ujfehértó 89 1 698 150 205 32 202 55 25 19 4 Nagyhalász 767 575 143 227 5 95 16 36 32 5 Nyirpazony 766 486 136 127 43 51 42 16 50 6 Kemecse 764 520 167 105 4 91 47 76 10 7 Ibrány 754 587 165 277 7 55 27 33 12 8 Na pkor 613 439 186 119 20 44 31 5 7 9 Kállóseajén 591 417 82 162 6 81 20 20 8 10 Apagy 507 368 88 144 16 84 7 2 14 11 Nagykálló 495 398 129 93 14 74 23 17 14 12 Bu j 438 351 117 116 5 33 31 20 12 13 Kálmánháza 388 289 131 45 17 44 24 2 18 14 Nyírtura 378 273 85 97 5 27 14 21 17 15 Nyirbogdány 328 229 58 86 2 22 13 34 6 16 Levelek 28 5 212 53 92 10 25 9 17 2 1 7 Demecser 279 204 70 48 55 8 13 4 18 Sényö 268 184 61 43 8 34 15 18 1 19 Tiszaaszlár 259 209 37 59 2 86 9 7 5 20 Érpatak 257 173 51 63 7 30 13 6 21 öfehértó 24 3 158 40 73 17 8 11 4 22 Vasmegyer 223 148 42 55 1 13 3 20 6 23 Nyírtét 221 158 32 87 9 4 17 4 24 Na gycserkesz 210 133 50 25 1 13 11 1 24 25 Gávavencselld 194 170 50 68 31 6 4 9 26 Tiszatelek 190 153 33 69 2 23 5 18 2 27 Kék 174 137 53 54 1 12 6 4 5 28 Vaja 173 140 31 81 1 15 4 1 5 29 Hagy 164 129 24 63 17 15 2 1 2 30 Tiszalök 155 126 29 51 1 27 7 3 3 31 Eamocsaháza 153 116 20 42 20 11 10 12 32 Debrecen 152 114 12 11 23 17 4 6 1 508

Next

/
Oldalképek
Tartalom