1949. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 5. Részletes épület- és lakásstatisztikai eredmények (1950)

V. Községi eredmények - 1. Épületek és lakóházak főbb adatai - Szabolcs-Szatmár megye

280 Szabolcs-Szatmár megye. (1.) Épületek és lakóházak Ebből A lakóházak közül A nem lakóház jellegű épületek közül A háború folya­mán meg­sérült Ebből Tulajdonképeni lakóházak falazata és alapozása A nem lakóház jellegű épületek közül A háború folya­mán meg­sérült 1945 Vályog v. sár alapon Megye, járás, község, város. Épületek száma nem tulaj­don­képeni inté­zeti lakott egyéb nem lakásul szolgáló A háború folya­mán meg­sérült helyre­állí­óta épült KO, tégla v. beton alapon Vályog v. sár alapon Egyéb 6 -es Megye, járás, község, város. Épületek száma lakó­ház lakóház jellegű tulaj­don­képeni inté­zeti lakott egyéb nem lakásul szolgáló A háború folya­mán meg­sérült tott k5, tégla vályog vályog Egyéb 6 -es épület v. beton v. sár v. sár CO M O <n lakóház épület tuiajQonképem lakóházak száma falazatú lakóházak száma 8. Nyírbátori járás. 1 Aporliget 1) 2 Encsencs 930 471 459 471 — 5 454 16 13 75 17 94 360 — 3 Kisléta 883 417 466 417 — 2 464 4 4 26 6 61 350 — 4 Máriapócs 766 500 266 496 4 4 262 34 27 45 16 112 368 — 5 Nyírbátor') 3.432 2.189 1.243 2.181 8 30 1.213 180 153 144 256 994 846 85 Nyírbéltek 1.081 618 463 617 1 5 458 8 8 30 21 116 477 S 7 Nyírbogát 1.380 738 642 736 2 9 633 17 9 116 29 152 554 1 S Nyírcsászári 368 211 157 211 — 1 156 37 37 16 22 77 109 9 Nyírderzs 373 184 189 184 — 1 188 — — 43 6 67 111 — 10 Nyírgelse 707 394 313 394 — 4 309 9 7 19 19 71 302 2 11 Nyírgyulaj 1.381 557 824 556 1 6 818 12 12 58 38 101 416 1 12 Nyírlugos 1.625 747 S78 747 — 15 863 3 2 71 19 101 547 80 13 Nyírmihálydi 736 413 323 413 — 5 318 33 30 50 17 88 307 1 14 Nyírpilis 8) 447 269 178 269 ­4 174 1 1 1 7 28 233 1 15 Nyírvasvári 660 390 270 389 1 4 266 17 12 18 7 138 159 85 16 Ömböly 67 62 5 62 — — 5 1 1 13 12 17 33 — 17 Penészlek 1.359 547 812 547 — 3 809 ----­— 8 4 28 513 2 18 Piricse 611 356 255 356 — 4 251 — — 30 12 54 290 — 19 Pócspetri 491 418 73 418 — 4 69 5 4 22 1 50 367 — Összesen 17.297 9.481 7.816 9.464 17 106 7.710 377 320 785 509 2.349 6.342 264 9. Nyíregyházi járás. 1 Balsa 552 404 148 404 — 6 142 244 227 28 17 284 103 — 2 Buj 1.339 793 546 793 — 17 529 7 7 79 21 523 248 1 3 Gáva 981 684 297 681 3 11 286 33 29 21 17 369 217 78 4 Ibrány 2.709 1.359 1.350 1.358 1 16 1.334 26 22 155 42 568 748 — 5 Kálmánháza 646 256 390 256 — 4 386 8 8 39 2 26 228 — 6 Kótaj 1.396 863 533 863 — 6 527 51 42 61 21 312 530 — 7 Napkór 1.288 762 526 762 — 10 516 95 88 156 26 210 522 4 8 Nyírpazony 1.091 667 424 667 — 11 413 20 17 71 31 268 366 2 9 Nyírszőllős 557 397 160 397 — 3 157 9 9 18 1 64 332 — 10 Oros 1.806 947 859 946 1 12 847 114 103 175 33 364 547 2 11 Paszab 506 298 208 297 1 4 204 18 17 18 1 132 164 12 Bakamaz 1.562 1.147 415 1.146 1 7 408 187 174 9 32 863 251 — 13 Szabolcs 241 169 72 169 — 2 70 65 62 36 6 108 55 — 14 Timár 565 436 129 436 — 3 126 65 65 18 5 272 159 — 15 Tiszabercel 816 522 294 522 — 13 281 26 25 42 15 232 274 1 16 Tiszanagyfalu 652 472 180 472 — 6 174 14 12 132 24 327 121 17 Űjfehértó 5.810 2.959 2.851 2.957 2 39 2.812 564 519 552 74 1.043 1.829 11 18 Vencsellő 1.182 746 436 745 1 17 419 234 224 55 13 596 136 — Összesen 23.699 13.881 9.818 13.871 10 187 9.631 1.780 1.650 1.665 381 6.561 6.830 99 10. Tiszalöki járás. 1 Büdszentmihály 3.856 1.984 1.872 1.983 1 35 1.837 77 66 31 46 1.137 795 5 2 Tiszabűd 1.047 653 394 652 1 9 385 24 16 95 4 286 361 1 3 Tiszadada 1.522 835 687 835 — 13 674 127 121 137 45 303 487 4 Tiszadob 1.552 829 723 827 2 20 703 179 169 59 61 182 577 7 5 Tiszaeszlár 1.186 844 342 844 — 15 327 18 12 112 12 541 291 — « Tiszalök 2.395 1.180 1.215 1.177 3 28 1.187 217 209 43 50 546 581 —­Összesen 11.558 6.325 5.233 6.318 7 120 5.113 642 5 93 517 218 2.995 3.092 13 11. Vásárosnaményi járás. 1 Barabás 603 280 323 277 3 4 319 — — 1 13 253 9 2 o Beregdaróe 588 285 303 285 — 3 300 3 2 6 16 244 25 — *) Nyírbátor, Nyírpilis és Vállai községekből alakult; adatai bennfoglaltatnak ezen községek adataiban. 3) Nyírbátor, Nyírpilis és Vállai községekből

Next

/
Oldalképek
Tartalom