1930. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 1. Demográfiai adatok községek és külterületi lakotthelyek szerint (1932)

II. Részletes kimutatások - 3. A tanyák, puszták, telepek s egyéb külterületi lakotthelyek néhány demográfiai adata

395 Szabolcs és TJng k. e. e. Aifőid. (3.) A külterületi lakotthelyek néhány demográfiái adata. vármegye. * Vármegye, járás, község, m. és tj. város A tanya, puszta, telep s egyéb kül­területi lakotthely megnevezése Jelenlevő népesség j Nem Életkor Anyanyelv •O 3 3 h CS >> bO Vall ás ír és olvas Vármegye, járás, község, m. és tj. város A tanya, puszta, telep s egyéb kül­területi lakotthely megnevezése Jelenlevő népesség j férfi >o C! 6 évnél fiatalabb 6—11 12—14 15—19 20—39 40—59 60 évnél idősebb és ismeretlen magyar német •0 A >> •O 3 3 h CS >> bO róm. kat. görög kat. | református 1 ág. hitv. ev. 1 izraelita 1 egyéb ír és olvas Vármegye, járás, község, m. és tj. város A tanya, puszta, telep s egyéb kül­területi lakotthely megnevezése Jelenlevő népesség j férfi >o C! 6 évnél fiatalabb éves 60 évnél idősebb és ismeretlen magyar német •0 00 tu S róm. kat. görög kat. | református 1 ág. hitv. ev. 1 izraelita 1 egyéb ír és olvas í 2 3 4 5 6 7 8 9 10 il 12 13 14 15 16 17 lb 19 20 21 22 23 24 Nylrbogdányi járás. Beszterec .... Bajcstanya 215 100 115 49 29 10 20 67 24 16 215 — — — 215 117 25 65 2 — 6 104 « .... Beazterecl vár 110 56 54 29 22 2 9 33 8 7 110 — — — 110 23 9 78 — — — 62 « .... Gyalaptanya 75 36 39 25 12 1 4 24 4 5 75 — — — 75 21 22 32 — — — 24 « összesen... 400 192 208 103 63 13 33 124 36 28 400 — — — 400 161 56 175 2 — 6 190 Demecser Borznovatanya 174 91 83 31 26 15 22 49 19 12 174 — — — 174 95 19 56 4 — — 88 « Bersénytanva 82 45 37 14 18 2 8 24 12 4 82 — — — 82 29 11 38 — 4 — 39 * .... Feketetanya 76 35 41 11 15 3 11 18 12 6 76 — — — 76 24 6 46 — — — 39 « .... Fellegvár és Bodótanya . 50 30 20 12 10 2 5 14 7 — 50 — — — 50 10 19 21 — — — 5 i .... Idatanya 114 60 54 17 22 6 23 28 17 1 114 — — — 114 60 21 32 1 — — 63 * .... Kolbárttanya 68 31 37 14 11 4 5 22 9 3 68 — — — 68 46 3 19 — — — 33 « .... Vártanya 120 62 58 26 24 6 18 26 16 4 120 — — — 120 50 19 50 1 — — 49 a .... Verestanya 55 25 30 14 13 3 5 10 9 1 55 — — — 55 41 — 14 — — — 22 « Egyéb külterület 94 48 46 16 19 3 10 28 15 3 94 — — — 94 41 7 46 — — — 49 « .... összesen.., 833 427 406 155 158 44 107 219 116 34 833 — — — 833 396 705 322 6 4 — 387 Gégény 68 68 30 38 14 11 8 3 6 26 7 1 68 — — 68 35 4 12 — 17 — 36 68 68 34 34 13 11 8 3 11 18 10 5 68 68 36 14 18 _ _ _ 14 101 46 55 96 14 5 5 34 9 8 101 _ 101 29 9 39 24 _ — 40 < Egyéb külterület 119 57 6-? 20 11 12 29 6 119 119 54 39 25 1 _ _ 57 « összesen... 356 167 189 73 53 22 34 107 47 20 356 — — — 356 154 66 94 25 17 ­147 Kék Külterület 169 86 81 36 79 10 16 57 18 3 169 _ 169 65 26 77 1 — — 84 Kemecse Dobos- (Nyárjas-) tanya 64 34 30 11 10 11 16 10 1 64 — — — 64 19 1 43 1 ­­34 C Fertő- (Haas-) tanya .... 253 121 132 51 51 11 16 79 32 13 251 1 — 1 253 78 39 126 1 9 — 150 ( Kerekmága- (Mike 1/- és Vitéz-) tanya 111 57 54 17 25 4 17 27 21 — 111 — — — 111 52 34 20 5 — — 71 „ Külsőcseretanya 125 66 59 ?,? 23 7 14 37 15 7 125 — 125 55 10 11 49 — — 87 Egyéb külterület 237 126 111 53 59 1? 15 63 94 11 237 237 97 36 97 7 _ _ 139 « összesen ... 790 404 386 154 168 39 73 222 102 32 788 / — / 790 301 120 297 63 9 481 Kótaj Bajzattanya 58 28 30 11 10 3 6 16 10 9 58 58 31 13 7 — — 24 215 106 109 49 40 11 20 8 55 25 15 ? 215 215 85 47 6 1 _ 101 72 39 33 14 68 13 5 20 8 18 15 ? 72 72 36 20 16 _ _ 38 345 174 171 14 68 65 11 30 103 45 23 345 345 173 52 120 _ _ _ 200 129 28 65 64 30 17 5 14 43 14 6 129 129 79 34 15 1 _ _ 76 Egyéb külterület 129 28 13 15 3 3 19 5 1 27 1 28 13 _ 11 _ _ 24 <t összesen.. 847 425 422 174 148 37 81 241 117 49 846 — / — 847 408 179 234 25 f ­463 Nagyhalász... AlBÓkistanyák 132 71 61 33 21 5 18 36 12 7 132 — — — 132 43 18 71 — — — 64 * •.. Csibaréttanya 70 37 33 26 10 1 1 30 1 1 70 — — — 70 47 3 20 — — — 27 « ... Eggerttanya 57 26 31 11 12 3 7 18 5 1 57 — — — 57 29 11 17 — — — 28 * ... Érhát 387 199 188 86 62 9 41 116 49 24 387 — — — 387 181 66 140 — — — 201 Homoktanya 298 143 155 58 57 12 40 78 39 14 298 — ­— 298 108 68 122 ­— — 157 Jármy- és Szántó- (Szabó-) tanya 68 32 36 13 10 2 5 27 4 7 68 — — — 68 5 15 48 — — — 29 Kéciházhely 132 75 57 29 24 5 18 31 19 6 132 — — — 132 62 5 62 — 3 — 80 Kecskés 135 63 72 25 25 2 17 46 16 4 135 — — — 135 56 34 45 — — — 79 Kétérköz 272 131 141 57 43 14 32 76 37 13 272 — — — 272 120 16 125 7 4 — 157 Kocobatanya 154 73 81 41 27 6 19 37 19 5 154 — — — 154 80 20 53 1 — — 75 Nagysziget (Rétköztanya) 464 237 227 82 85 19 48 156 61 13 463 1 — — 464 206 70 176 1 10 1 302 * ... Pokiondos 100 50 50 12 16 3 19 26 19 5 100 — — — 100 47 19 34 — — — 59 Telektanya 207 114 93 37 31 14 22 61 24 18 207 — — — 207 71 6 127 3 — — 131 Tiszaháti kistanvák 274 143 131 62 59 6 25 72 38 12 274 — — — 274 67 9 197 1 — — 180 Egyéb külterület 184 102 82 26 33 10 25 46 32 12 184 — — — 184 83 17 84 — — — 123 összesen... 2.934 1.496 1.438 598 515 111 337 856 375 142 2.933 — — 2.934 1205 377 1321 13 17 / 1.692 Nylrbogdány.. Cseréstói- (Erís-) tanya 97 49 48 16 12 9 14 28 15 3 97 — — — 97 41 13 38 — 5 — 49 Csépántanya 56 23 33 10 13 1 5 17 7 3 55 — — 1 56 30 9 12 — 5 — 29 < Gergelyffytanya 75 31 44 19 6 3 10 21 10 6 75 — — — 75 45 2 20 — 8 — 36 Hene- (Makkos-) tanya . 97 41 56 21 20 6 14 19 12 5 97 — — — 97 36 28 33 — — — 31 Szalánczynagytanya .... 113 59 54 18 27 9 12 30 14 3 113 — — — 113 67 27 19 — — — 60 Szeszgyár 67 30 37 11 11 4 10 18 12 1 67 — — — 67 48 2 9 — 8 — 33 Szolnoktanya 107 57 50 20 17 4 10 31 19 6 107 — — — 107 56 14 33 1 3 — 55 Egyéb külterület 238 122 116 45 37 13 22 76 36 9 235 1 1 1 238 90 29 91 11 17 — 156 összesen... 850 412 438 160 143 49 97 240 125 36 846 2 850 413 124 255 12 46 449 Nyirpazony .. Hirmastanya 51 23 28 7 14 3 7 8 10 2 51 — — — 51 22 6 15 — — 38 < .. Ki»- és Nagyigrice 63 34 29 13 4 8 16 11 4 63 — — — 63 30 lß 6 H — — 34

Next

/
Oldalképek
Tartalom