1920. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 3–4. A népesség foglalkozása részletesen és a vállalati statisztika; A népesség foglalkozása a főbb demográfiai adatokkal egybevetve s a népesség ház- és földbirtokviszonyai (1926)

MAGYAR STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK. ÚJ SOROZAT. * * * 72. KÖTET. AZ 1920. EVI NÉPSZÁM LÁLÁS. HARMADIK RESZ. A NÉPESSÉG FOGLALKOZÁSA RÉSZLETESEN ES A VÁLLALATI STATISZTIKA. NEGYEDIK RESZ. A NÉPESSÉG FOGLALKOZÁSA A FŐBB DEMOGRÁFIÁI ADATOKKAL EGYBEVETVE . S A NÉPESSÉG HÁZ- ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYAI. KSH Könyvtár 0000000365998 SZERKESZTI ÉS KIADJ/ A MAGYAR KIR. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Ára 13 pengő. BUDAPEST. AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-TÁRSULAT NYOMÁSA. 1926.

Next

/
Oldalképek
Tartalom