1920. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 1. A népesség főbb demográfiai adatai. Községek és népesebb puszták, telepek szerint (1923)

II. Részletes kimutatások. Magyarország (mai terület) - 3. A községek népessége az utolsó hat népszámlálás szerint

Tisza bal partja. (3) A községek népessége az utolsó liat népszámlálás szerint. 283 Szabolcs vm. Polgári népesség Összes népesség Vármegye, járás, g község; 1869 1880 1890 1900 1910 1920 09 rt. és tj. város >• o ÉCI végén 1 2 3 4 ! 6 1 6 1 7 1 8 3 Dombrád 2.445 2.829 3.913 4.546 5.038 5.297 4 Döge 1.239 1.397 1.518 1.770 1.725 1.867 5 Fényeslitke 1.852 1.803 1.948 2.247 2.237 2.310 6 Gyulaháza» 1.334 1.141 1.225 1.432 1.452 1.635 7 559 479 562 642 563 536 8 Kékese 703 745 844 969 1.241 1.316 9 Kisvárda 4.703 5.006 6.458 8.257 10.019 11.435 10 663 630 707 893 886 846 11 Nyírkarász 1.609 1.776 2.023 2.228 2.229 2.309 M Nyírtass 1.960 1.634 2.11C 2.592 2.591 2.510 13 Pap 794 891 827 1.025 1.042 1.167 14 Pátroha 1.616 1.612 2.149 2.307 2.593 2.735 15 Kétközberencs 560 524 783 954 1.065 1.046 16 Szabolcsbáka 936 887 1.033 1.243 1.278 1.256 17 Szabolcsveresmart. 1.193 1.183 1.260 1.407 1.378 1.372 18 Tiszakanyár 716 734 971 1.139 1.212 1.204 Összesen.... 25.344 25.553 31.020 36.934 40.311 42.813 4. Ligetaljai járás. 1 Nyírábrány 2.538 2.323 2.773 3.293 4.070 4.328 2 Nyíracsád 2.645 1.921 2.364 2.510 3.208 3.298 3 Nyíradony 3.062 2.986 3.181 3.495 4.077 4.383 4 Nyírbéltek 2.005 1.435 2.143 2.445 2.529 2.584 5 Nyírgelse 1.196 1.063 1.076 1.327 1.593 1.583 « Nyirlugos 2.221 1.830 2.030 2.518 2.643 2.933 7 Nyírmártonfalva ... 932 999 1.685 1.709 2.428 ') 2.117 £ Nyírmihálydi 1.359 1.138 1.202 1.344 1.548 1.614 Összesen.... 15.958 13.695 16.454 18.641 22.096 21.840 5. Nagy leállói járás. 1 Balkány 3.977 3.769 4.399 5.351 5.765 5.908 2 Biri 719 749 798 986 1.101 1.101 3 Bököny 2.198 2.019 2.148 2.389 2.644 2.612 4 Érpatak 1.652 1.327 1.523 1.940 1.992 2.104 5 Geszteréd 1.395 1.145 1.259 1.492 1.650 1.800 6 Kállósemjén 1.894 2.038 2.166 2.705 2.927 2.903 7 485 304 31C 433 523 3) 672 8 Nagykálló 5.835 4.837 5.632 7.325 7.988 8.232 9 Napkor 1.808 1.575 2.003 2.441 2.685 3.027 IC Szakoly 1.309 1.350 1.549 1.824 2.242 2.124 11 Űjfehértó 7.109 6.998 7.898 9.337 10.567 3)11.826 Összesen.... 28.381 26.102 29.685 36.223 40.084 42.309 6. Nyírbaktai járás. 1 Apagy 1.533 1.257 1.382 1.491 1.815 1.770 2 Besenyőd 749 554 651 785 798 805 3 Laskod 621 566 748 830 846 814 4 Levelek 999 1.033 1.263 1.432 1.578 1.57C 6 Lórántháza 424 421 426 483 491 581 6 Magy 375 338 332 388 633 634 7 Nyírbakta 1.002 1.012 925 1.205 1.407 1.548 8 Nyíribrony 866 759 843 1.054 1.141 1.006 <J Nyírj ákó 847 644 657 779 909 991 10 393 319 447 506 546 4) 658 11 Nyírmada 2.042 1.840 1.914 2.281 2.796 3.175 12 Ófehértó 1.439 1.308 1.445 1.84C 2.021 2.246 13 őr 953 870 881 1.023 1.182 1.240 14 Petneháza 951 820 1.085 1.206 1.301 1.365 1E Pusztadobos R0C 816 757 1.051 1.116 1.162 IC Ramocsaháza 97C 852 986 1.152 1.192 1.282 1' Rohod 1.026 794 822 96 1.08? 1.195 15 Vaja 1.444 1.221 1.63C 2.15S 2.18; 2.283 Összesen... 17.53í 15.442 17.197 20.63Í 23.04t 24.327 7. Nyírbátori járás 1 185 1 07. 1 24" 1 396 1 56 1 516 í.oo: 1.28 1.41 1.0551 1.64" 1.724 Polgári népesség Összes népesség Vármegye, járás, ä község; 1£69 1880 1890 1900 1910 1920 N tn •o rt. és tj. város o végén 1 2 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 3 Máriapócs 1.603 1.544 1.532 1.848 2.006 2.031 4 Nyírbátor 4.723 4.387 5.061 5.946 7.777 s) 9.075 5 Nyírbogát 2.590 2.353 2.816 3.243 3.193 3.151 6 Nyírgyulaj 1.856 1.729 1.841 2.108 2.179 2.254 7 Nyírpilis 1.049 885 1.004 1.201 1.356 1.295 £ 1.243 1.192 1.357 1.410 1.594 1.727 9 Pócspetri 1.479 1.315 1.348 1.669 1.743 1.851 Összesen.... 17.342 15.763 17.617 20.476 23.056 24.604 8. Nyírbogdányi j. 1 654 485 708 744 847 850 2 Beszterec 352 367 567 773 977 1.023 3 Demecser 1.385 1.435 2.021 2.335 2.868 4) 3.231 4 Gégény 740 645 1.037 1.241 1.500 1.603 5 Kék 945 825 1.011 1.290 1.482 1.528 6 Kemecse 2.202 2.404 2.601 2.918 3.353 3.706 7 8) 2.780 ') 2.442 2.253 ') 2.774 7) 3.030 7) 3.331 S Nagyhalász 2.639 2.723 3.690 4.485 5.574 5.701 9 Nyírbogdány 1.454 1.389 1.666 1.878 2.155 2.115 IC Nyírpazony 1.251 1.184 1.189 1.470 1.837 2.086 11 Nyirszőllős 9) 10) _ 248 691 940 1.058 1.202 12 783 610 747 798 814 924 13 Nyírtura 1.105 814 973 1.138 1.209 1.216 14 2.723 2.510 3.237 4.065 4.755 4.908 15 604 511 644 602 730 5) 906 962 16 803 810 873 1.040 1.024 5) 906 962 17 Tiszarád 359 335 460 603 672 724 18 Vasmegyei­747 847 1.098 1.276 1.350 1.393 Összesen 21.526 20.590 25.466 30.370 35.235 37.412 9. Tiszai járás. 1 Benk 376 390 447 519 577 569 2 Eperjeske 845 776 845 940 1.031! 1.163 3 712 659 724 739 806! 855 4 904 904 774 908 913 983 6 Kisvarsány 973 813 855 986 1.034 920 6 Kopócsapáti 768 689 760 909 841 917 7 Lövőpetri 538 392 471 538 580 599 8 Mándok 2.020 2.354 2.534 2.923 3.106 3.367 9 Mezőladány 1.093 967 1.047 1.078 991 1.035 10 Nagyvarsány 774 723 855 1.049 1.077 1.166 11 Nyírlövő 517 429 550 628 713 670 12 Révaranyos 692 727 756 933 896' 963 13 Xiszabezdéd 1.323 1.336 1.371 1.315 1.326 1.482 14 Tiszamogyorós 700 655 704 760 791 797 15 Tiszaszentmárton . 814 773 866 891 1.001 1.070 16 Tornyospálca 1.792 1.536 1.814 2.091 2.132 *) 2.484 17 993 1.06C 1.12C 1.300 1.540 1.525 IS 407 40S 90C 456 626 70E 748 19 968 40S 90C 896 950 1.097®! 884 19 968 896 950 Összesen... 17.20Í 16.502 17.841 20.100 21.086 22.197 Összesítés, Dadai alsó járás.. 29.537 31.71« 35.54' 40.427 43.177 42.937 Dadai felsff járás. 21.40C 21.844 24.082 28.49? 30.045 30.904 Kisvárdai járás ... 25.341 25.552 31.02C 33.934 40.311 42.813 Ligetaljai járás .. 15.956 13.69; 10.454 18.641 22.09: 22.840 Nagykállói járás . 28.381 23.102 29.68Í 3C.222 49.084 42.309 (1 Nyírbaktai járás.. 17.534 15.442 17.19' 20.63' 23.046 24.327 Nyírbátori járás.. 17.342 15.763 17.61 r 20.476 23.05Í 21.604 Nyírbogdányi járás 21.526 20.590! 25.465 30.37C 35.23= 37.412 Tiszai járás 17.20C 16.502 17.84Í 20.10C 21.085 22.197 11 Nyíregyháza rtv. .. 21.89C 24.102j 27.014 33.085 38.195 43.340 Vármegyei összeg 216.1? 211.30 241.921 285.38 316.33 333.683 1) A fogyás oka az, hogy az 1880—1890. között Debrecentől átcsatolt Gútpuszta telepesei elköltöztek, azonkívül a gazd. cselédek egy ré«ze olbocsájtatott. — 2) Beköltözések emelték a lakosság számát. — •) A gazd. cselédek száina szaporodott, azonkívül nyíregyháziak telepedtek le a községben. — «) A gazd. cselédek száina több, mint 1910-ben. — 5) A dohánytermelők é3 gazd. cselédek száma növekedett. — 6) Azsurki major cselédségéből többen Tiszaszentmártcmban földhöz jutottak és ott megtelepedtek. —')A községgé alakult Nyirszőllős né lkül (í. a 9. sz. jegyzetet). — ») 1869-ben Nyírszőllőssel együtt. — 8) 1922-ben alakult Kótaj község szőllejéből községgé. — ») L. Kótaj.

Next

/
Oldalképek
Tartalom