1910. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 5. Részletes demográfia (1916)

MAGYAR STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK. ÚJ SOROZAT. * * * 61. KÖTET. A MAGYAR SZENT KORONA ORSZÁGAINAK 1910. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁSA. ÖTÖDIK RÉSZ. RÉSZLETES DEMOGRAFIA. A MAGYAR KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISZTER RENDELETÉBŐL SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGYAR KIR. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Ára 6 korona. . BUDAPEST. PESTI KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. * 1916.

Next

/
Oldalképek
Tartalom