1900. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 9. A népesség ház- és földbirtokviszonyai (1907)

MAGYAR STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK. ÚJ SOROZAT. * * * 18. KÖTET. A MAGYAR SZENT KORONA ORSZÁGAINAK 1900. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁSA. KILENCZEDIK RESZ. A NÉPESSÉG HAZ- ÉS FÖLDBIRTOKVISZONYAI. A KERESKEDELEMÜGYI MAGYAR KIR. MINISZTER RENDELETEBOL SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGYAR KIR. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. KSH Könyvtár Ára 4 korona. 0000000431555 BUDAPEST. AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-TÁRSULAT NYOMÁSA. 1907.

Next

/
Oldalképek
Tartalom