1900. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁS 7. A népesség foglalkozása a főbb demográfiai adatokkal egybevetve (1906)

ípetf/. MAGYAR STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK. ÚJ SOROZAT. * * * 15. KÖTET. A MAGYAR SZENT KORONA ORSZÁGAINAK 1900. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁSA. HETEDIK RESZ. A NÉPESSÉG FOGLALKOZÁSA A FŐBB DEMOGRÁFIÁI ADATOKKAL EGYBEVETVE. A KERESKEDELEMÜGYI MAGYAR KIR. MINISZTER RENDELETEBOL SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGYAR KIR. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. KSH Könyvtár Ara 4 korona. 0000000431553 BUDAPEST. AZ ATHENAEUM IRODALMI ÉS NYOMDAI R.-TÁRSULAT NYOMÁSA. 1906.

Next

/
Oldalképek
Tartalom