A MAGYAR KORONA ORSZÁGAINAK 1900. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁSA 2. A népesség foglalkozása községenkint (1904)

II. Részletes kimutatások - 1. A foglalkozási statisztika fontosabbadatai községenkint - I. Magyarország

6 Duna bal partja. Vármegye, járás, község 3. Trsztenai járás. Alsólipnicza Alsózubricza Brezovicza Bukovinapodszkle Chizsne Csimhova Felsőlipnicza Felsőzubricza — Hámri Harkabúz Hladovka Jablonka Ljeszek Oravka Oszada Pekelnik Podvilk Szárnya Szuchahora Trsztena Usztye Vitanova Összesen 4. Vári járás Alsólehota Alsóstepanó Arvaváralja Bjelipotok Chlebnicze Dluha Felsőlebota Felsőstepanó Habovka Krasznaborka... Kriva Medvedze Nemesdedina Nizsna Parasztdubova .. Podbjel Turdossin Zábidó Zuberecz Összesen. Összes népesség Mezőgazda­ság és kertészet Az ős­termelés egyéb ágai Bányá­szat és kohá­szat Ipar Keres­kede­lem és hitel Közle­kedés Köz­szolgá­lat és szabad foglalk. Véderő Nap­számosok k. m. n. Házi cselé­dek Egyéb és isme­retlen foglalk •o CG © Í-. © M O Í-) * « 00 © =o tn © © •e ci © SO CG Cl fH o M o 1 © SO eg o u © "o B CS © tO tn © M © (H Cí Ol :0 lű ÍH C M a J © SO 05 t-t © o rt © so CG © © 0 1 © >o on 2 © o tJ •3 so © © M 3 's! to 00 © t­© M 1 'S SO 05 2 © o u. "© 3 >> 5 6 | 7 8 9 10 il 12 il 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 U 25 26 27 1.718 1.211 2.929 1.652 1.151 13 31 7 6 1 5 7 17 9 16 7 7 376 533 909 345 514 — — — — — 1 1 0 1 — 1 _ — 9 3 16 3 13 409 335 744 397 327 — — — — 8 5 — — — _ 1 3 1 2 382 520 902 348 480 — — — — 5 8 — — — — 3 8 _ 15 8 10 ­1 16 577 897 1.474 551 862 — — 2 — 6 9 — — — — 4 10 — 4 12 2 12 237 175 412 184 131 — — 32 33 5 4 4 3 _ _ 4 4 _ 8 809 767 1.576 782 736 1 2 — — 19 18 1 5 — — 2 6 — _ 3 1 747 683 1.430 704 632 1 5 — — 16 26 1 — — — 4 8 1 2 17 3 1(1 162 103 265 157 102 — _ — — 2 1 — — _ _ 3 181 188 369 171 179 — — — 3 8 — — — _ 7 _ 1 336 286 622 321 267 — — — — 5 6 1 1 2 21 2 8 3 _ 2 2 1.841 1.164 3.005 1.711 1.039 — — 1 — 50 50 15 12 3 6 19 31 3 2 3 30 2 7 21 730 789 1.519 590 590 — — 42 36 38 34 3 11 6 23) 1 5 2 43 86 4 1 í 444 281 725 424 257 — — — — 7 7 5 — 1 — 2 8 3 5 2 _ 4 393 238 631 385 233 — — — — 3 5 — — — — 1 __ _ 3 1 610 758 1.368 589 740 — — — — 6 9 1 — — 3 3 _ 10 5 984 576 1.560 901 505 — — 1 — 28 23 6 11 1 2 5 13 _ 2 _ 39 1 21 224 254 478 214 247 — — _ — 2 3 1 3 1 ­6 _ 1 451 275 726 432 247 — — — — 4 12 1 — 7 6 2 1 _ 3 _ 2 9 1.346 1.018 2.364 1.032 675 — — 1 107 116 28 32 13 29 49101 4 21 23 68 4 24 37 468 686 1.154 395 605 — 1 1 15 24 34 35 — — 5 11 — _ 13 _ 5 10 426 462 888 3S2 399 9 20 — 8 23 26 — — ­2 — — — — 6 — 5 7 13.851\12.199 26.050 12.66710.918 11 27 79 79 365 426 108122 36 68 114229 10 — 113 143 281 7 67 180 242 409 651 136 229 3 16 29 4 8 1 5 76 128 3 3 3 183 115 298 147 93 — — — 2 2 28 17 — — 2 0 3 1 1 177 215 392 56 73 11 38 — — 42 56 3 9 7 14 7 10 4 _ 5 7 35 5 7 3 413 264 677 388 237 — — — — 15 13 — — — — 2 5 — _ 5 _ 3 _ 9 358 724 1.082 309 663 — — — — 7 6 7 18 — — 3 2 _ 27 31 4 _ 1 4 298 743 1.041 234 654 — — — — 25 35 7 12 4 16 4 10 15 13 8 1 3 290 310 600 228 261 1 2 — — 17 22 1 1 2 3 4 21 _ 22 18 15 1 — 259 161 420 232 137 — — — — 10 13 16 11 _ — ­1 — 532 381 913 506 350 1 6 — — 15 15 2 — — 2 7 — 1 3 5 _ _ 249 417 666 227 384 — — — — 12 14 2 — 3 7 2 2 _ — _ 2 a 1 8 220 499 719 192 450 1 3 — — 8 15 — 1 5 2 4 — 9 14 4 _ 3 8 216 157 373 153 82 a 3 — — 35 35 5 12 3 1 1 1 8 16 7 1 2 6 120 70 190 119 70 597 487 1.084 500 421 1 5 — — 15 8 4 10 4 11 5 56 32 12 — 316 181 497 287 147 1 2 — — 17 21 — — 1 3 3 1 — 2 1 4 _ 1 6 556| 382 938 476 289 2 — — — 47 59 4 2 3 11 3 7 — 10 12 9 — 2 2 948 812 1.760 625 412 2 3 — — 134 172 38 62 14 30 49 94 4 _ 1 2 54 — 27 37 361 185 546 351 168 — — — — 9 16 — — — — 1 615 403 1.018 554 361 4 6 ­­26 33 1 ­— — — — 24 1 3 ­­6.950 6.915 13.865 5.720 5.481 27 71 —­- ­453 564 123159 44 109 93153 S — 262 278 171 9 49 91 7.698 8.059 15.757 5.466| 5.574 29 69 1 739 850 127 219 127 255 210,398 20 457 515 399 34 124 144 14.90814.429 29.337 12.68811.798 49 106 4 52 248 989 557Í820 21 30 126205 21 270 220 368 3 56206 13.851 12.199 26.050 12.667 10.918 11 27 79 79 365 426 108122 36 68 114229 10 — 113 143 281 7 67 180 6.950 6.915 13.865 5.720 5.481 27 71 — — 453 564 123159 44 109 93153 8 — 262 278 171 9 49 91 48.4Ü7 41.802 85.005 36.541 33.771 116 273 83 132 2.305 2.829 915 1320 228 462 543 985 59 1.102 1.156 12i9 53 296 621 Összesítés. 1 Alsókubini járás.... 2 Námesziói járás.... 3 Trsztenai járás ál Vári járás Vármegyei Összeg

Next

/
Oldalképek
Tartalom