A MAGYAR KORONA ORSZÁGAINAK 1900. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁSA 2. A népesség foglalkozása községenkint (1904)

MAGYAR STATISZTIKAI KÖZLEMÉNYEK. ÚJ SOROZAT. ír ÍÍ ír 2. KÖTET. A MAGYAR KORONA ORSZÁGAINAK 1900. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁSA. MÁSODIK RÉSZ. A NÉPESSÉG FOGLALKOZÁSA KÖZSÉGENKINT. A KERESKEDELEMÜGYI MAGYAR KIR. MINISZTER RENDELETÉBŐL SZERKESZTI ÉS KIADJA A MAGYAR KIR. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Ára 8 korona BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1904.

Next

/
Oldalképek
Tartalom