A MAGYAR KORONA ORSZÁGAINAK 1900. ÉVI NÉPSZÁMLÁLÁSA 1. A népesség általános leírása községenkint (1902)

II. Táblás kimutatások - 2. A községek lélekszáma a legutóbbi négy népszámlálás szerint - I. Magyarország

484 I. Magyarország. a) Duna bal partja. 2. A községek lélekszáma a legutóbbi négy népszámlálás szerint. 1. Árva vármegye. Járás, község Jelenlevő polgári népesség 1869 1880 1890 1900 Járás, község Jelenlevő polgári népesség 1869 1880 1890 1900 v e g e n I. Magyarország, a) Duna bal partja. 1. Árva vármegye. 1. Álsúkubini járás. 1 Alsókubin 1.501 1.546 1.609 1.667 2 Benyólehota 141 130 112 95 3 Bezine 347 315 288 293 4 Felsökubin 626 631 563 517 5 Geczel 102 94 85 100 6 Isztebne 491 448 411 420 7 Jaszenova 601 565 540 545 8 Kisbiszterecz 132 147 139 124 9 Knyazsa 334 326 269 334 10 Kralován 486 443 426 503 11 Les tin 423 365 331 312 12 739 665 796 774 13 Medzibrogy 397 331 336 335 14 Medzihradne 156 145 136 129 15 Mokragy 213 161 197 159 16 Nagybiszterecz 373 359 415 460 17 Nagyfalu 1.191 1.039 1.013 988 18 Oláhdubova 694 659 726 730 19 212 185 176 195 20 Párnicza 1.179 1.107 1.087 1.009 21 Pokrivács 268 220 220 217 22 Poruba 374 357 355 307 23 Pribis 499 434 488 390 24 Puczó 467 392 401 415 28 Revisne 158 143 128 76 26 Szrnyacze 82 73 77 72 27 Zábrezs 249 206 219 221 28 Zászkal 408 354 342 322 2Í> Zázriva 2.592 2.441 2.696 2.920 30 Zsaskó­1.025 971 1.004 1.048 Összesen 10.400 13.252 15.585 15.737 2. Námesztói járás. 1 Babin 714 697 746 812 2 Benedikó 337 388 379 411 3 Bobró 1.520 1.482 1.512 1.609 4 Breza 1.039 1.088 1.182 1.129 5 1.275 1.402 1.721 1.967 6 Hrustin 1.221 1.223 1.312 1.466 7 Jaszenicza 1.008 969 915 954 8 Klin 804 711 814 900 9 Krusetnicza 741 745 748 803 10 Lokcza 953 998 988 1.048 11 Lomna 668 650 681 747 12 Mutne 1.420 1.480 1.637 1.740 13 Námesztó 1.725 1.911 1.940 1.786 14 Novoty 1.132 1.488 1.489 1.531 15 Polli ora 1.390 1.494 1.508 1.554 16 Rabcsa 1.347 1.375 1.481 1.460 17 Rabcsicze 1.121 1.158 1.190 1.107 18 Szihelne 697 660 701 722 19 1.068 967 999 964 20 Tyapessó 308 336 362 361 21 221 234 264 271 22 Vasziló 400 391 406 439 23 Vavrecska 479 268 458 503 24 Veszele 1.836 1.814 1.986 2.070 25 Zákameneklin 1.591 1.726 1.776 2.033 26 Zubrohlava 1.009 849 913 929 összesen 26.024 26.504 28.108 20.316 3. Trsztenai járás. 1 Alsólipnicza 2.671 2.828 2.963 2.929 2 Alsózubricza 851 873 904 909 3 Brezovieza 639 660 701 743 4 Bukovinapodszkle ... 878 862 897 902 5 1.501 1.495 1.500 1.474 6 Csimhova 337 334 341 412 7 Felsőlipnicza 1.574 1.614 1.631 1.576 8 Felsőzubrieza 1.433 1.380 1.420 1.430 9 307 282 297 265 10 Harkabúz 367 363 356 369 11 613 034 637 622 IS 3.151 3.126 3.243 3.002 13 1.133 1.125 1.275 1.517 14 673 680 720 725 15 682 653 632 631 16 Pekelnik 1.364 1.399 1.474 1.368 17 Podvilk 1.404 1.462 1.565 1.560 18 469 487 496 478 19 Szuehahora 738 756 753 726 20 2.344 2.311 2.332 2.360 21 1.232 1.214 1.350 1.154 22 Vittanova 756 799 835 888 összesen 25.117 25.337 26.322 26.040 4. Vári járás. 1 Alsólehota 655 599 630 651 2 Alsóstepanó a56 363 320 298 d Arvaváralja 398 355 373 388 4 Bjelipotok 872 884 818 677 5 Chlebnicze 1.150 1.122 1.144 1.082 6 Dluha 1.293 1.141 1.230 1.041 7 Felsőlehota 709 668 657 600 8 Felsőstepanó 433 4a5 411 420 d Habovka 815 828 889 913 10 Krasznahorka 722 775 686 666 il 733 746 786 719 12 Medvedze 307 327 339 373 13 Nemesdedina 221 217 240 190 14 Nizsna 1.223 1.118 1.217 1.084 15 Parasztdubova 503 551 551 497 16 Podbjel 955 951 1.051 938 17 Turdossin 1.818 1.790 1.758 1.756 18 593 589 660 546 19 Zuberecz 1.007 1.091 1.045 1.018 Összesen.... 14.763 14.550 14.805 13.857 Összesítés. 1 Alsókubini járás 16.460 15.252 15.585 15.737 2 Námesztói járás 26.024 26.504 28.108 29.316 3 Trsztenai járás 25.117 25.337 26.322 26.040 4 Vári járás 14.763 14.550 14.805 13.857 Vármegyei összeg 82.364 •81.643 84.820 84.950

Next

/
Oldalképek
Tartalom